Schillers Werke (ProQuest)

Elektronische editie van het volledige werk van de Duitse toneelschrijver, filosoof en dichter Friedrich von Schiller (1759-1805). Bevat 56 delen met daarin onder meer poëzie, toneelstukken, vertalingen, prozawerken, historische en filosofische geschriften en brieven. Voor letterkundig onderzoek en voor wie geïnteresseerd is in Schillers werk.