SPORTDiscus with Full Text (EBSCO)

Internationale database met publicaties en bibliografische gegevens op gebied van sport, gezondheid, lichamelijke opvoeding, fitness en sportgeneeskunde. Biedt toegang tot meer dan 700.000 artikelen en verwijzingen. Veelal is de volledige tekst beschikbaar. Bron voor professionals, onderzoekers en studenten op het gebied van sportgeneeskunde.