Kranten

De collectie: Kranten vanaf de zeventiende eeuw, met de nadruk op Nederlandstalige kranten, en in Nederland en de voormalige kolonies uitgegeven kranten.
Omvang: Ca. 3500 titels (ca. 1 miljoen kranten, miljoenen krantenpagina's).
Dekkingsgraad: Grootste collectie Nederlandse kranten ter wereld. Kranten zijn vaak niet compleet overgeleverd: losse nummers of jaargangen kunnen ontbreken.
Toegankelijkheid: De kranten zijn te vinden in de KB-Catalogus. Veel kranten zijn gedigitaliseerd en te raadplegen via Delpher (www.delpher.nl/kranten). Ook zijn veel kranten beschikbaar op microfiche. Sommige papieren kranten zijn aanvraagbaar en ter inzage in de leeszaal Bijzondere Collecties. Veel kranten zijn vanwege de slechte conditie niet raadpleegbaar.
Meer informatie: Huibert Crijns 070-3140518

Een krant is een publicatie die frequent en met grote regelmaat verschijnt en het laatste nieuws biedt over actuele gebeurtenissen. Via de krantencollectie kan de geschiedenis bijna van dag tot dag gevolgd worden, of het nu gaat om internationaal politiek nieuws of om plaatselijke advertenties.

Collectieprofiel

Tot de collectie behoren landelijke en regionale kranten uit Nederland en de voormalige gebiedsdelen en een aantal plaatselijke kranten, veelal in het Nederlands. Ook zijn er Nederlandse kranten in het Frans, Engels, Maleis, Fries en andere talen. De collectie bevat voorts de belangrijkste Engelse, Amerikaanse, Duitse en Franse kranten vanaf de negentiende eeuw (vanaf 2007 online beschikbaar).

De oudste Nederlandse krant in KB-bezit is de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. van 8 januari 1628 (de oudste aflevering van deze krant dateert van 14 juni 1618 [locatie: Koninklijke Bibliotheek van Zweden]).

Kranten van kleinere plaatsen ontbreken in de regel.

Catalogi van kranten

Toegankelijkheid via Delpher

De kranten van de KB zijn samen met de kranten van andere instellingen beschikbaar via Delpher. Delpher bevat kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, Curaçao en de Nederlandse gemeenschap in de Verenigde Staten.

Collectiegeschiedenis

De krantencollectie wordt bijgehouden sinds de oprichting van de KB in 1798. In de negentiende eeuw kreeg de krantencollectie een internationale oriëntatie. Vanaf de oprichting van het Depot van Nederlandse Publicaties in 1974 richt de KB zich op het verzamelen van de Nederlandse landelijke en regionale kranten, ook retrospectief.

Een bijzondere collectie: Nationaalsocialistische bladen

Bij het online zetten van deze kranten in 2010 kwamen er veel vragen uit de samenleving. Die vragen vindt u met de antwoorden op de pagina Nationaalsocialistische bladen uit de Tweede Wereldoorlog.