Familiearchief Cornets de Groot

De collectie: Familiearchief van de familie (Cornets) de Groot, met brieven, akten en andere archivalia, met uitgaven van en over Hugo de Groot.
Omvang: Ca. 200 gedrukte werken en ca. 15.000 bladen archivalia (7,5 meter).
Toegankelijkheid: De uitgaven zijn vindbaar in de KB-Catalogus. Een gedrukte inventaris door V.A.J. Klooster is ter inzage in de leeszaal Bijzondere Collecties.
Meer informatie: Jeroen Vandommele 070-3140320.

Oorspronkelijke kast met het archief Cornets de Groot
Oorspronkelijke kast met het archief Cornets de Groot

Oorspronkelijke kast met het archief Cornets de Groot - de kast was hiervoor speciaal vervaardigd

Portretgravure van Hugo de Groot
Portretgravure van Hugo de Groot

Portretgravure van Hugo de Groot. [Aanvraagnummer: KW CdG 25. Nr. 3].

Miniatuurboekenkist van Hugo de Groot (midden negentiende eeuw), 34 x 62 x 28 cm
Miniatuurboekenkist van Hugo de Groot (midden negentiende eeuw)

Miniatuurboekenkist van Hugo de Groot (midden negentiende eeuw), 34 x 62 x 28 cm. [Aanvraagnummer: CDG 441]

Collectieprofiel

Het meest bijzondere deel van de collectie betreft voornamelijk edities van de werken van Hugo de Groot, zoals de Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleertheyd en documentair materiaal over hem uit latere tijden. De kern van het archief bestaat echter uit de papieren van de achttiende- en negentiende-eeuwse generaties van het geslacht Cornets de Groot en bevat naast aanzienlijke hoeveelheden correspondentie ook veel familiepapieren als testamenten, inventarissen, genealogische overzichten, aanstellingsbesluiten en dergelijke. Ook meer curieuze zaken, zoals een lange reeks programmaboekjes van het Théatre Royal de La Haye, treft men in het archief aan. Omdat enige leden van het geslacht gedurende langere of kortere tijd werkzaam waren in Nederlands-Indië, is de verzameling ook in dat opzicht een interessante bron.

Collectiegeschiedenis

In 1926, enige jaren na het overlijden van de laatste beheerder J.A.W.L. Cornets de Groot van Kraayenburg (1861-1923), werd besloten het familiearchief in langdurige bruikleen aan de KB aan te bieden. In 2002 werd het bruikleen door G.J. de Jonge-Janssen uitgebreid met onder andere een verkleinde kopie van de befaamde boekenkist van Hugo de Groot met een verrassende inhoud: kinderschoentjes, brillen, pijpen, reissouvenirs en door houtworm aangetaste fragmenten van het raamkozijn van De Groots verblijf op Loevestein.

Literatuur

  • D.J.H. ter Horst. Overzicht van het familie-archief Cornets de Groot. 's-Gravenhage, 1940.
  • [D.J.H. ter Horst]. Overzicht van de gedrukte werken aanwezig in het archief van Cornets de Groot. 's-Gravenhage, (ca. 1940)
  • Kees Thomassen, 'J.P. Cornets de Groot van Kraaijenburg', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Zwolle, 1998, p. 63-65.
  • Kees Thomassen, ‘Miniatuurboekenkist van Hugo de Groot’, in: Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen. Den Haag/Amsterdam, 2008, p. 100-101.