Doe je onderzoek naar het leven van een bekend persoon uit het verleden? Ben je geïnteresseerd in een persoonlijke briefwisseling? De Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN) is de nationale brievencatalogus van onder meer de Nederlandse universiteitsbibliotheken, de KB en het Literatuurmuseum. Je kunt er onder andere zoeken op afzender, ontvanger en locatie. De CEN is gratis online te bezoeken. De KB beheert de CEN. 

Wat vind je in de CEN?

De CEN is een belangrijke database voor mensen die onderzoek doen naar brieven. De database bevat meer dan 1 miljoen brieven. Daarmee vormt de CEN de basis voor veel belangrijke publicaties op het gebied van cultuur-, wetenschaps- en literatuurgeschiedenis. In 2020 werd per maand gemiddeld 500 keer gezocht in de CEN. Als je onderzoek doet, kun je alle metadata van de CEN gebruiken. Zo krijg je inzicht in de cultuur van brieven schrijven in het verleden.

 

Wat is het doel van de CEN?

De CEN brengt de brievencollecties uit de Nederlandse universiteitsbibliotheken, het Literatuurmuseum, Tresoar, de KB en de Plusbibliotheken (Zeeuwse Bibliotheek en de Athenaeumbibliotheek Deventer) samen. Op die manier kunnen geïnteresseerden makkelijker zoeken naar de briefwisseling van een bepaald persoon. Je kunt zoeken op losse brieven en op briefreeksen. Alle brieven worden toegankelijk gemaakt op briefschrijver, ontvanger, taal en plaats van verzending.

Partners

Contactpersoon