Familiearchief Cornets de Groot

Inhoudsopgave

De collectie familiearchief Cornets de Groot in het kort

 • Inhoud: archief van de familie Cornets de Groot vanaf de late 18e eeuw. Bevat brieven, testamenten, inventarissen, genealogische overzichten en aanstellingsbesluiten.
 • Omvang: 208 boeken en 50.000 pagina’s handgeschreven materiaal, waaronder circa 7.000 brieven (circa 12 meter in totaal).
 • Toegang: vindbaar via de KB-catalogus. Ter inzage in de leeszaal Bijzondere Collecties; worden niet uitgeleend. Als collectie in detail ontsloten met een gedrukte inventaris. De brieven zijn ook verwerkt in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN).
 • Meer informatie: Jeroen Vandommele.

Over de collectie familiearchief Cornets de Groot

De kern van het archief van de familie Cornets de Groot (1550-1926) bestaat uit de papieren van de 18e- en 19e-eeuwse generaties van deze familie. Dit zijn vooral brieven en familiepapieren. Omdat zij lang werkzaam waren in Nederlands-Indië, is dit deel van de verzameling ook een interessante bron over de Nederlandse koloniale geschiedenis.

Een ander deel van de collectie bestaat uit brieven, boeken en prenten over Hugo en Pieter de Groot, soms met aantekeningen of ingeplakte brieven van de familie uit de 19e eeuw.

Al deze documenten zaten in een grote mahoniehouten kast. die ook in het bezit van de KB is. Ook werd een miniatuurboekenkist met allerlei persoonlijke bezittingen van de 19e-eeuwse familie, zoals brillen, penningen, naaidoosjes, kinderschoentjes en pijpen, bewaard.

 • Miniatuurkist van de familie Cornets de Groot.

Ontstaan van de collectie familiearchief Cornets de Groot

Johan Pieter Cornets de Groot van Kraaijenburg (1808-1878) was geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn familie. Vooral de connectie met zijn beroemde voorvader Hugo de Groot (1583-1645) intrigeerde hem. Hij bracht zoveel mogelijk archiefmateriaal bij elkaar en deed onderzoek naar de herkomst van zijn familie. Op die manier ontstond een omvangrijk archief, dat inzicht geeft in het doen en laten van deze rijke Hollandse familie.

In 1926, een paar jaar na het overlijden van de laatste beheerder van het archief, J.A.W.L. Cornets de Groot van Kraaijenburg (1861-1923), besloot men het familiearchief in langdurige bruikleen aan de KB te geven. In 2016 werd dit omgezet in een schenking. In 2002 en in 2020 werd het familiearchief uitgebreid, onder andere met een verkleinde kopie van de beroemde boekenkist van Hugo de Groot en delen van het archief die nog in het bezit waren van de familie, zoals foto’s, alba amicorum – zoals vriendenboeken in die tijd werden genoemd – en brieven uit de late 19e eeuw.

Toegankelijkheid van de collectie familiearchief Cornets de Groot

Je kunt het familiearchief Cornets de Groot raadplegen in de leeszaal Bijzondere Collecties van de KB. Het archief wordt tussen 2022 en 2023 gedigitaliseerd. In 2024 wordt het volledig gedigitaliseerde archief online geplaatst.

Literatuur over de collectie familiearchief Cornets de Groot

Boeken

 • Horst, D.J.H. ter. Overzicht van de gedrukte werken aanwezig in het archief van Cornets de Groot. KB, circa 1940.
 • Horst, D.J.H. ter. Overzicht van het familie-archief Cornets de Groot. KB, 1940.

Artikelen

 • Ittersum, M.J. van. ‘Confronting Grotius’ Legacy in an Age of Revolution: The Cornets de Groot Family in Rotterdam, 1748-98’. English Historical Review 127, 2012, pp. 1367-1403
 • Nellen, H. ‘Honing en vergif. Grotius’ correspondentie in de Koninklijke Bibliotheek’. Een oud Boeck is oud Goud. Studies over bijzondere werken bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator moderne handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. De Buitenkant, 2017, pp. 202-214.
 • Reinsma, R. ‘Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar’. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 122, 1966, pp. 229-254.
 • Thomassen, K. ‘J.P. Cornets de Groot van Kraaijenburg’. Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. WBooks, 1998, pp. 63-65.
 • Thomassen, K. ‘Miniatuurboekenkist van Hugo de Groot’, Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen. De Buitenkant, 2008, pp. 100-101.