Inhoudsblokken

De kloof tussen mensen met en zonder genoeg digitale vaardigheden wordt steeds groter. Om die laatste groep te helpen, zijn de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in bibliotheken heel belangrijk. Daarom bezocht minister-president Mark Rutte op donderdag 16 juni het IDO in Bibliotheek Escamp in Den Haag.

 

Rondleiding

Sam Hermans, directeur van Bibliotheek Den Haag, verwelkomde de minister-president. Daarna kreeg hij een rondleiding door de bibliotheek. Bij het IDO werd de minister-president bijgepraat over deze dienst.

  • Minister-president Mark Rutte bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek Escamp in Den Haag.

Informatiepunt Digitale Overheid

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Lang niet iedereen kan meekomen in die ontwikkeling. De bibliotheek helpt deze mensen, onder meer bij het IDO. Hier krijgen burgers informatie over bijvoorbeeld belastingen, toeslagen en je DigiD. Ook is er hulp bij persoonlijke vragen. De bibliotheek werkt hierbij samen met lokale partners.

 

Digitale inclusie

De KB ondersteunt bibliotheken bij deze dienstverlening als onderdeel van het programma Digitale inclusie. Hierbij helpen we openbare bibliotheken met het opzetten van dienstverlening voor mensen die moeite hebben met de digitale overheid.

  • Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Escamp in Den Haag.

Belangrijke dienstverlening

Dat het IDO belangrijk is, schreef Klaas Gravesteijn, directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), op de dag van het bezoek in een artikel voor Trouw. Organisaties hebben te weinig oog voor burgers die digitaal minder vaardig zijn, vindt hij. Zo liet PostNL laatst weten dat het niet-thuisbriefje wordt vervangen door een digitale melding. Zo’n verandering zorgt voor een digitale kloof, ziet Gravesteijn. Die ongelijkheid gaat vaak hand in hand met andere maatschappelijke problemen, zoals werkloosheid, schulden of lage taalvaardigheid.

 

Lastig voor ouderen

Die boodschap wordt steeds meer gehoord. Eerder deze week stelde de Nationale Ombudsman dat het vaak te moeilijk is voor ouderen om bij de overheid financiële hulp aan te vragen. Veel ouderen krijgen daardoor geen financiële hulp waar ze wel recht op hebben, bijvoorbeeld omdat ze niet digitaal vaardig genoeg zijn. Het gaat bijvoorbeeld om zorg- en huurtoeslag. Sommige ouderen leven daardoor onnodig onder het sociale bestaansminimum: de grens van hoeveel geld je nodig hebt om te kunnen leven.