Via het programma Digitale inclusie ondersteunen we openbare bibliotheken met het opzetten van dienstverlening voor mensen die moeite hebben met de digitale overheid. Aan de ene kant proberen we mensen zo veel mogelijk zelfredzaam te maken, door hen digitaal vaardiger te maken. Zo kunnen ze zelfstandiger aan de maatschappij deelnemen. Aan de andere kant bieden we hulp door informatie te geven over overheidssites, of door te verwijzen naar lokale partners bij persoonlijke vragen. 

Het programma Digitale inclusie

Via het programma Digitale inclusie ondersteunt de KB bibliotheken met het opzetten van dienstverlening voor verschillende kwetsbare doelgroepen die moeite hebben met de digitale overheid. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, jongeren, laaggeletterden en nieuwe Nederlanders. De dienstverlening in de bibliotheken bestaat uit:

  • digivaardigheidcursussen (zoals Klik & Tik en Digisterker)
  • het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Hier krijgen burgers informatie over bijvoorbeeld belastingen, toeslagen, DigiD, E-health, donorregistratie en coronachecks en -vaccinaties. Ook is er hulp bij persoonsgebonden (persoonlijke) vragen. De bibliotheek werkt hierbij samen met lokale partners.

De KB ondersteunt de bibliotheken via onder andere landelijke inkoop van digivaardigheidscursussen, training van bibliotheekmedewerkers, onderzoek en marketing. Het programma Digitale inclusie is een samenwerking tussen publieke dienstverleners (uitvoeringsorganisaties van de overheid), het ministerie van BZK en de KB.
 

Waarom het programma Digitale inclusie?

Met het programma dragen we bij aan een digitaal inclusieve samenleving. Dit is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. En dat er altijd een alternatief is voor digitaal contact. Zoals een fysiek hulppunt als het IDO.

Het programma Digitale inclusie past daarbij goed in de doorontwikkeling van de brede maatschappelijke bibliotheek: een bibliotheek die oplossingen biedt voor veel maatschappelijke vraagstukken. Het programma komt dan ook terug in het Bibliotheekconvenant 2020-2023, dat ingegaan is vanaf 30 september 2020. In het convenant zitten 6 partijen: VNG, IPO, OCW, VOB, KB en SPN.
 

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

  • In ruim 400 bibliotheken worden cursussen Klik&Tik van Oefenen.nl en ‘Werken met de e-overheid’ van Digisterker gegeven.
  • Bijna alle bibliotheken houden digitale spreekuren voor hulp bij telefoon, computer of tablet.
  • Het aantal IDO's zit per januari 2022 al op 430.
  • Bijna alle bibliotheken bieden hulp bij vragen over donorregistratie of vragen rondom corona.
     

Meer informatie over Digitale inclusie

Wil je meer weten over het programma Digitale inclusie? Bezoek de pagina van Bnetwerk.

Voor de pers: meer weten?

Helen Johnson
Persvoorlichter
06 - 42 26 88 11