Inhoudsblokken

Hoe gaat de openbare bibliotheeksector de komende jaren invulling geven aan haar maatschappelijke taken? Dat staat beschreven in de Netwerkagenda 2021-2023, die op 16 juni online is gepresenteerd aan OCW en IPO.

Deze Netwerkagenda is de concrete uitwerking van het Bibliotheekconvenant 2020-2023, dat is ondertekend door de drie bibliotheekpartijen KB, VOB, SPN en de drie overheidslagen OCW, VNG en IPO. Aanleiding voor het Bibliotheekconvenant en de bijbehorende Netwerkagenda zijn de aanbevelingen uit de eerste evaluatie van de Wsob (Bibliotheekwet, 2015) en uit het advies van de Raad voor Cultuur: Een bibliotheek voor iedereen (2020).

Bibliotheekpartijen KB, VOB en SPN openen de Netwerkagenda met een manifest waarin zij vijf principes beschrijven. Partijen willen op gelijke basis samenwerken, waarin zij altijd de opgave centraal stellen: ‘We delen de gedrevenheid om vanuit onze maatschappelijk-educatieve rol bij te dragen aan maatschappelijke opgaven. Ieder vanuit zijn eigen kracht, eigen kunde en eigen basis.’

De drie grote maatschappelijke opgaven zijn:

  1. het bevorderen van een geletterde samenleving,
  2. participatie in de informatiesamenleving en
  3. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

Daarnaast benoemt de bibliotheeksector in de Netwerkagenda nog acht stelselopgaven, zoals innovatie, digitale infrastructuur en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vrijwilligers.

Bibliotheekconvenant

Met het Bibliotheekconvenant (oktober 2020) benadrukken het bibliotheekstelsel en de drie overheidslagen OCW, IPO en VNG het belang van een volwaardige lokale bibliotheekvoorziening én van goede samenwerking in het bibliotheekstelsel. Aanleiding voor het Bibliotheekconvenant en de bijbehorende Netwerkagenda zijn de aanbevelingen uit de eerste evaluatie van de Wsob (Bibliotheekwet, 2015) en uit het advies van de Raad voor Cultuur: Een bibliotheek voor iedereen (2020).

Socialmediacampagne #mijnbibliotheek

Aansluitend op de oplevering van de Netwerkagenda is gisteren de campagne #mijnbibliotheek gelanceerd op verschillende social media platformen, waaronder Instagram en Facebook. De campagne zoomt in op de belangrijke rol die bibliotheken kunnen hebben in het leven van mensen. Met vrolijke afbeeldingen waarmee mensen online hun positieve bibliotheekervaringen kunnen delen, wil de campagne bijdragen aan de zichtbaarheid van de bibliotheken als knooppunten van een inclusieve samenleving.

De campagne laat met vijf feel good-afbeeldingen zien waar bibliotheken voor staan: het zijn ontmoetingsplekken, die fysieke en (24/7) digitale collecties bieden, die leesplezier en geletterdheid bevorderen, digitale inclusie stimuleren en burgers bijstaan in hun levenslange ontwikkeling. Social platform-bezoekers worden aangemoedigd de beelden te delen, aan te vullen met persoonlijke herinneringen en ervaringen en deze te posten met de hashtag #mijnbibliotheek. De campagne loopt van 21 juni tot en met de start van het zomerreces.

Meer informatie

Op de dossierpagina) van de Netwerkagenda is aanvullende informatie te vinden voor de bibliotheeksector. Op de speciale campagnepagina staat meer informatie over de socialmediacampagne #mijnbibliotheek.