Inhoudsblokken

Het e-Depot van de KB heeft met succes het CoreTrustSeal toegekend gekregen. Het CoreTrustSeal is een belangrijk internationaal erkend keurmerk op het gebied van digitale preservering. Voor de KB vormt deze certificering een belangrijke erkenning van alle inspanningen gericht op het duurzaam toegankelijk houden van haar digitale collecties. Het behalen van dit keurmerk betekent dat de KB aantoonbaar voldoet aan de basiseisen van een betrouwbaar digitaal archief.

Algemeen directeur van de KB Lily Knibbeler noemt het behalen van het certificaat een mijlpaal én een aanmoediging: ‘Onze digitale collecties zijn van onschatbare waarde en dienen voor iedereen toegankelijk en bruikbaar te blijven, ook voor toekomstige generaties. Om dit doel te realiseren werken we consistent en transparant aan het behoud van onze collecties. Het CTS-keurmerk toont aan dat we dit op een betrouwbare manier doen en dat motiveert ons om onze activiteiten op dit gebied nog verder te ontwikkelen.’

Ervaring delen

Het certificeringsproces is in 2018 gestart en de aanvraag werd uiteindelijk op 18 juni goedgekeurd. De processen en procedures rondom het e-depot zijn stapsgewijs gedocumenteerd en gepubliceerd.

Ervaringen uit het project zijn ingezet binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed voor de herlancering van de Wegwijzer certificering. Op deze webpagina zijn tips te vinden voor professionals uit de erfgoedwereld die geïnteresseerd zijn in het behalen van dit keurmerk.