Wat is certificering?

Waarom is certificering belangrijk? Hoe vertaal je de eisen rondom certificering naar de specifieke situatie van de organisatie? Welke bewijsstukken heb je nodig om certificering te halen? Binnen het certificeringstraject heeft de KB hiermee veel ervaring opgedaan. Met certificering toon je als archief aan een externe partij dat je betrouwbaar omgaat met digitaal erfgoed. Dat doe je door keuzes en beleid vast te leggen en dit te laten zien aan de partij die de certificering toekent. De KB heeft deze beleidsstukken op de website gezet en heeft ook een bijdrage geleverd aan de Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE).

Waarom is certificering belangrijk?

Vanuit onze missie vinden we het belangrijk dat ons digitale materiaal voor de lange termijn toegankelijk blijft. Dat willen we op een objectieve manier kunnen laten zien aan onze gebruikers. De kennis die we hebben opgedaan, willen we graag delen met ons netwerk, om professionalisering van archiefinstellingen te bevorderen. Dat doen we bijvoorbeeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) met de Wegwijzer Certificering.

CoreTrustSeal

Het CoreTrustSeal is de meest gebruikte vorm van certificering voor digitale archieven. Op 18 juni 2021 is het digitale magazijn van de KB officieel gecertificeerd volgens dit keurmerk. In de lijst hieronder staan de links naar alle publieke ondersteunende documenten voor de 16 eisen vanuit CoreTrustSeal. Sommige documenten dienen als bewijsstuk voor meerdere eisen.

 1. De KB is de nationale bibliotheek van Nederland en werkt als netwerkorganisatie vanuit de kracht van het geschreven woord aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Elke vier jaar stellen we een beleidsplan op, waarin we onze strategische prioriteiten voor de komende periode beschrijven. Beleidsplan 2019-2022 (R1, R5)
 2. De KB is de nationale bibliotheek van Nederland en al eeuwenlang een bron van inspiratie en ontwikkeling. Opgericht in 1798 als een kleine bibliotheek voor volksvertegenwoordigers groei(d)en we uit naar een brede, veelzijdige nationale bibliotheek. Organisatie en beleid (R1)
 3. Details over de organisatie, financiering en verantwoordelijkheid voor de KB collectie zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van kracht sinds 1992 tot heden. (R1, R5)
 4. De KB wordt aanvullend en structureel door de Nederlandse overheid gefinancierd specifiek ten behoeve van digitale preservering. De bevestiging hiervan door de minister is te lezen in de Brief van OCW (R5)
 5. In de contentstrategie 2019-2022 formuleert de KB de strategie voor de groei van haar digitale collectie in deze periode. De contentstrategie geeft aan welke publicaties de KB opneemt in haar e-Depot. Het e-Depot bevat de Nationale Bibliotheek Collectie born-digital publicaties uit en over Nederland en internationale publicaties bestaande uit born-digital wetenschappelijke artikelen. De contentstrategie geeft ook aan hoe de KB toegang biedt. Contentstrategie 2019-2022 (pdf) (R1, R2, R8, R12)
 6. De KB streeft naar een zo volledig mogelijke Nederlandse erfgoedcollectie in het Depot van Nederlandse Publicaties, maar vanwege de beperkte verwerkingscapaciteit zijn een aantal categorieën uitgesloten. Hiervoor zijn opnamecriteria vastgelegd. Opnamecriteria Depot van Nederlandse Publicaties (R2)
 7. Sinds 1974 beheert de KB het Depot van Nederlandse publicaties, een belangrijk onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed. De afspraken en de dienstverlening voor uitgevers, vind je in: De depotcollectie: informatie voor uitgevers (R2, R3)
 8. Alle documenten die gezamenlijk het preserveringsbeleid vormen op strategisch, tactisch en operationeel niveau vind je in: Digitaal preserveringsbeleid KB (R1, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R14, R15, R16)
 9. Een overzicht van de regels voor gebruikers van onze diensten en welke diensten de KB levert vind je in: Regels en klantenservice (R2, R11, R13)
 10. Zaken die niet goed gaan kun je melden volgens de Klachtenregeling. Hierin staat welke rechten en plichten onze gebruikers hebben. (R2)
 11. Het Keepers register bevat informatie over welke tijdschriften door deelnemende organisaties worden bewaard. Keepers (R13)
 12. De KB beheert afspraken rondom NBN binnen Nederland en registratie van organisaties die NBNs uitgeven. Hierin staan de organisaties, de principes en de afspraken over de kwaliteit. NBN registration (R13)
 13. Metadata van onze objecten worden ook beschikbaar gesteld via OAI-PMH. De base-url voor het ophalen van metadata is: OAI-PMH (R13)
 14. Metadata is ook via een API te doorzoeken middels het SRU-protocol. Deze service is te benaderen via: SRU (R13)
 15. Boeken en tijdschriften zoeken en metadata bekijken kan via de KB-catalogus (R13)
 16. Tijdschriftartikelen zijn te doorzoeken via een andere catalogus: de Digitale Bibliotheek (R13)
 17. Een subset van ons materiaal bieden we aan voor gebruik door externen middels data services. Een overzicht van de beschikbare bronnen en data sets vind je op: Dataservices (R13)
 18. Een samenvatting van ons informatiebeveiligingsbeleid stellen we beschikbaar. Het beleid maken we vanwege veiligheidsredenen niet openbaar. Samenvatting Informatiebeveiligingsbeleid (R16)

Voor de pers: meer weten?

Helen Johnson
Persvoorlichter
06 - 42 26 88 11

De KB heeft een belangrijke archieffunctie. We willen niet alleen op de juiste manier te werk gaan, maar we willen dit ook goed vastleggen. Dat geldt zeker ook voor het digitaal archief. Certificering met het CoreTrustSeal is 1 van de manieren om aan te tonen dat we voldoen aan de basiseisen voor het bewaren van digitale objecten voor de lange termijn.