Inhoudsblokken

Op 4 en 5 november vond in Utrecht de HackaLOD plaats. Dit is de jaarlijkse hackathon voor mensen en organisaties die zich bezighouden met erfgoed. De KB hoort bij het netwerk dat dit evenement organiseert. 

Aan de slag met erfgoeddata

Tijdens de HackaLOD gaan teams van historici, programmeurs, designers, erfgoedspecialisten en datadeskundigen aan de slag met linked open data van erfgoedinstellingen, openbare metadata die volgens bepaalde standaarden zijn geordend. Op basis van deze data ontwerpen zij nieuwe, creatieve applicaties om de data te kunnen gebruiken. 

Winnaars HackaLOD

Tijdens de HackaLOD zijn 3 prijzen te winnen: de juryprijs, de publieksprijs en de meerstemmigheidsprijs. De juryprijs ging naar team Utrecht Time Machine. Met de applicatie van dit team kun je een groot aantal kunstwerken waarop de Utrechtse Dom afgebeeld staat bij elkaar brengen. Dit gebeurt op basis van selecties van de gebruiker. Het resultaat werd gepresenteerd op een 3D-afbeelding van de Dom.

Team Kadaster & Friends won de publieksprijs. Dit team bedacht een applicatie waarmee mondelinge vragen vertaald werden naar zoekvragen voor linked data (sparql queries). Voor het project werd zelfs nog een nieuwe dataset gemaakt. Deze werd toegevoegd aan het datasetregister van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Tot slot won team Cultural AI de Meerstemmigheidsprijs. Dat is een prijs voor het project dat er het beste in slaagt meerdere perspectieven te combineren of om mensen uit andere culturen weer te verbinden met hun erfgoed dat in Nederland wordt bewaard. Het winnende idee was een virtuele tentoonstelling waarin kunstobjecten met vergelijkbare thema's uit verschillende culturen bij elkaar gepresenteerd werden. De KB is partner in het netwerk Cultural AI.

Over de HackaLOD

De HackaLOD werd georganiseerd door NDE, het Netwerk Digitaal Erfgoed. De KB is partner in dit netwerk. De volgende editie van de HackaLOD vindt plaats in het najaar van 2023.