Netwerk Digitaal Erfgoed

Wat doet het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) precies? En wat is de rol van de KB? In het NDE werken organisaties samen die zich bezighouden met het Nederlandse erfgoed. Denk aan alles wat hoort bij de Nederlandse geschiedenis: boeken, kranten, tijdschriften, kunstwerken, tv-fragmenten, schilderijen, wetenschappelijk onderzoek en archieven bijvoorbeeld. Het NDE is een samenwerkingspartner van de KB. Samen willen we dat iedereen dit erfgoed kan zien en gebruiken.

Wie werken samen in NDE?

Elke erfgoedorganisatie in Nederland kan zich aansluiten bij het NDE. Vaak zijn dat organisaties uit een van deze gebieden:

  • archieven
  • bibliotheken
  • museums
  • AV en media. AV staat voor audiovisueel, oftewel alles wat met beeld en geluid te maken heeft.
  • digital humanities, of de digitale geesteswetenschappen
  • design en digitale cultuur

In het NDE zijn 6 landelijke organisaties extra verantwoordelijk. Dit zijn:

Via het NDE zijn Nederlandse erfgoedorganisaties in staat veel meer mensen te bereiken dan wanneer zij alleen zouden werken. Een goed voorbeeld hiervan is de website Geheugen van Nederland. Op deze site staat steeds een thema uit de geschiedenis centraal. De opkomst van Chinese restaurants in Nederland bijvoorbeeld. Organisaties kunnen informatie en beeld aanleveren over dit thema. Zo bereiken zij samen een miljoenenpubliek. En door kennis over en tools (technieken) voor digitalisering te delen, zorgen de organisaties samen dat al het erfgoed in te zien is. Ook in de toekomst.

Waarom bestaat het NDE?

Het NDE wil:

  • Erfgoed zichtbaar maken. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar het gedrag en de wensen van gebruikers. Zo zorgen we dat zij de collecties goed kunnen vinden en gebruiken. En we vertellen samen verhalen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dat doen we onder andere op de website Geheugen van Nederland.
  • Erfgoed bruikbaar maken. We onderzoeken nieuwe technologieën die ervoor zorgen dat onze collecties makkelijker zijn in te zien. En we zorgen bijvoorbeeld dat we allemaal dezelfde termen gebruiken als we een bron beschrijven. Dat helpt onderzoekers bij het vinden van de juiste informatie.
  • Erfgoed houdbaar maken. Om te zorgen dat we in de toekomst ook veilig bij het erfgoed kunnen, delen we kennis en ervaringen uit.  We ontwikkelen tools die daarbij kunnen helpen.

De wensen van de gebruikers staan hierbij altijd centraal. De KB is een van de organisaties die helpt bij het uitvoeren van deze plannen.

In het NDE draagt de KB bij aan de uitvoer van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed