Inhoudsblokken

Openbare bibliotheken krijgen de komende jaren miljoenen euro’s extra. Ook in de online Bibliotheek wordt flink geïnvesteerd. Daarnaast moeten gemeenten zorgen dat er in elke gemeente een bibliotheekvoorziening komt. Dat staat in de bibliothekenbrief die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag uitbrengt.

Overal een bibliotheek

Het nieuws dat er structureel meer geld naar bibliotheken gaat, werd met Prinsjesdag al bekend. De bibliothekenbrief van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) is de officiële bevestiging hiervan. In de brief staat ook duidelijk waar bibliotheken het geld precies voor moeten gebruiken:

  • In gemeenten waar nog geen bibliotheek is, moet er eentje komen. Deze moet op de toekomst gericht zijn.
  • Gemeenten krijgen een zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgen dat bewoners ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de bibliotheek.
  • De online Bibliotheek moet worden uitgebreid. De KB is verantwoordelijk voor de online Bibliotheek.

Het ministerie heeft hier in het komende jaar 29,7 miljoen euro voor over. Dit loopt op tot jaarlijks 58,7 miljoen euro vanaf 2025.  

Trots op het gezamenlijke resultaat

De KB is blij met het besluit van het ministerie. Algemeen directeur Lily Knibbeler: ‘‘We zijn enorm blij dat er miljoenen euro’s extra naar de bibliotheken gaan. Bibliotheken kunnen dat geld heel goed gebruiken om nog meer te betekenen voor burgers, of het nu om het verbeteren van geletterdheid en digitale vaardigheden gaat of door doorlopende leermogelijkheden aan te bieden. De VOB, SPN en KB hebben hard gewerkt om te pleiten voor een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening in elke gemeente en we zijn dan ook heel trots op het resultaat van die gezamenlijke inspanning.’’

Klaas Gravesteijn, directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) beaamt dit. ‘‘Na een lange periode van bezuinigingen zijn we blij met de investeringen in en erkenning voor de sector. Dit is een enorme impuls waarmee we de maatschappelijke impact van de bibliotheek kunnen vergroten. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee de ambitie om iedereen in Nederland toegang te bieden tot een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening in 2025 gaan verwezenlijken.’’

Versterking online bibliotheek

Naast het extra geld dat is uitgetrokken voor de openbare bibliotheken, krijgt de KB jaarlijks 5 miljoen euro voor de versterking van de online Bibliotheek. In 2023 en 2024 komt daar nog eens een extra bedrag van 8 miljoen euro bij.

Lily Knibbeler: ‘‘Het is niet alleen van belang dat iedere Nederlander een goede bibliotheek dicht in de buurt heeft, maar ook dat mensen altijd en overal digitaal boeken kunnen lezen en luisteren. De online Bibliotheek biedt deze voorziening. Met deze investering kunnen we de online Bibliotheek verder verbeteren, om ook zo het leesplezier te stimuleren.’’