Inhoudsblokken

De coronapandemie heeft in 2020 gezorgd voor fors meer gebruik van de online Bibliotheek. In totaal werden er vorig jaar 5,6 miljoen e-books uitgeleend, tegen bijna 3,9 miljoen in 2019. Het aantal uitleningen van e-books steeg daarmee met 44 procent, terwijl in eerdere jaren de groei tussen de 10 en 15 procent lag.

Ook het aantal uitleningen van luisterboeken via onlinebibliotheek.nl is aanzienlijk toegenomen. Werden er in 2019 nog 1.776.711 luisterboeken uitgeleend, in 2020 waren dat er bijna 2,6 miljoen. Eveneens een groei van 44 procent.

Digitaal lenen en lezen in de lift

Eric Daamen, teamleider Lezen van de KB, de nationale bibliotheek, verklaart het gestegen gebruik als volgt: ‘Toen tijdens de eerste lockdown de lokale bibliotheken helaas geruime tijd moesten sluiten, hebben de bibliotheken de mogelijkheid van digitale uitleningen via onlinebibliotheek.nl en de online Bibliotheek-apps actief onder de aandacht gebracht.

De groei in het gebruik die dat opleverde, zette ook tijdens en na de zomer door toen wij een vernieuwde online Bibliotheek-app en -website lanceerden. De uitleencijfers van vooral e-books zijn sindsdien consistent hoger dan in eerdere jaren.’

De extra inzet op de toegankelijkheid van digitale bibliotheekboeken past bij de maatschappelijke opgaven waar bibliotheken zich sinds het afsluiten van het Bibliotheekconvenant specifiek op richten: leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Om jong en oud verder op weg te helpen in het lenen van e-books en luisterboeken, organiseerde 49 procent van de bibliotheken vorig jaar ook extra spreekuren.

Met ThuisBieb en VakantieBieb ook niet-leden bereikt

Het gebruik van de online Bibliotheek nam niet alleen onder bibliotheekleden toe. Eric Daamen: ‘Als onderdeel van de landelijke campagne #ikleesthuis lanceerden we in de eerste lockdown de ThuisBieb-app. Daarmee konden bibliotheekleden én niet-leden een paar maanden lang gratis honderd e-books lenen. 160.000 mensen gebruikten de app, van wie 57 procent geen lid was van de bieb. In totaal leenden we via de ThuisBieb nog eens 857.000 extra e-books uit.’ Via de VakantieBieb-app werden in de zomer nog eens 250.000 e-books en 71.000 luisterboeken uitgeleend. Van de 112.000 gebruikers van deze app was 58 procent niet-bibliotheeklid.

Over de online Bibliotheek

Via de online Bibliotheek heb je als bibliotheeklid toegang tot 33.000 e-books en 4.400 luisterboeken. De online Bibliotheek is onderdeel van de KB, de nationale bibliotheek van Nederland.