Inhoudsblokken

Onlangs is de 100.000e vraag gesteld aan een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Bij deze IDO’s in openbare bibliotheken kunnen mensen terecht als zij vragen hebben over bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van toeslagen, belastingen, zorg en DigiD. De KB ondersteunt de bibliotheken om deze dienstverlening op lokaal niveau aan te bieden. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen digitaal kan meekomen. Ter gelegenheid van de mijlpaal bezoekt demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) vandaag het IDO in de Bibliotheek Rotterdam. 

Landelijke samenwerking 

In het IDO werken bibliotheken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, Samenwerkende POI’s Nederland, de Vereniging Openbare Bibliotheken en de KB samen. Op dit moment zijn er 14 uitvoeringsorganisaties van de overheid bij betrokken, waaronder de Belastingdienst en het UWV. De eerste 15 IDO's startten in 2019. Inmiddels hebben 682 bibliotheekvestigingen er een. Dit aantal groeit nog steeds.

Voor wie zijn de IDO’s bedoeld? 

In het IDO kunnen mensen hulp krijgen als zij moeite hebben met het omgaan met de digitale overheid. Indien nodig worden zij gewezen op cursussen voor digitale vaardigheden. Zo kunnen zij leren zelfstandig zaken te doen met de digitale overheid. Bibliotheken bieden deze hulp en cursussen gratis aan, ook aan mensen die geen lid zijn van de bibliotheek.  

 De meeste vragen bij het IDO gaan over het aanvragen en activeren van DigiD en het installeren van de DigiD-app. Op de tweede plaats staan vragen over het gebruik van computers, tablets en smartphones. Ook wordt er veel hulp gevraagd bij het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen. 

In de media

Ook de NOS besteedt op haar site, in het journaal (vanaf 4.48) en in het Radio 1 Journaal (vanaf 1.50.23)  aandacht aan de 100.000e vraag aan het IDO.