Inhoudsblokken

Vandaag bezocht staatssecretaris Alexandra van Huffelen de AI-Parade in de Centrale Bibliotheek van Den Haag. De AI-Parade organiseert tot begin 2024 samen met bibliotheken in het hele land debatten, workshops en tentoonstellingen over AI. De KB is medeorganisator van de Parade. In Den Haag ontmoette Van Huffelen bezoekers, vrijwilligers en deelnemers aan de AI-Parade en sprak met hen over de invloed van AI op onze samenleving. 

Wat is de AI-Parade?

De AI-Parade is een initiatief van de Nederlandse AI Coalitie en de KB. Het doel is om met een miljoen burgers in gesprek te gaan over Artifical Intelligence (kunstmatige intelligentie, AI). De KB zorgt ervoor dat de AI-Parade langs bibliotheken door het hele land kan reizen. Daar worden debatten, workshops en tentoonstellingen aangeboden. 

Werkbezoek Van Huffelen

Vandaag bezocht staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, de AI-Parade. De parade is nu in de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag. De directeur van Bibliotheek Den Haag, Sam Hermans, gaf de staatssecretaris een rondleiding. Bij tentoonstellingen in de bibliotheek, zoals What the future wants, Verse Algoritmes en de AI installatie vertelden de makers van de installaties de staatssecretaris over de rol die AI speelt in hun werk.

Ook Van Huffelen ziet het belang van meer kennis over AI. “Iedereen moet digitaal mee kunnen doen. De bibliotheek brengt met de AI-Parade de technologie van kunstmatige intelligentie dichtbij en laat mensen ervaren wat de snelle opkomst van (generatieve) AI betekent voor het dagelijks leven. Ik hoop dat er op dit thema nog veel meer initiatieven ontstaan, met discussies over toepassing van deze technologie in onze maatschappij", aldus de staatssecretaris.

Rol van AI in samenleving

Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken uit ons leven. Een bekend voorbeeld is het programma ChatGpt. Maar wat AI is en wat we ermee kunnen, weet niet iedereen. De AI-Parade maakt mensen bewuster van de invloed van AI op hun leven. 

Irvette Tempelman, voorzitter NL AIC werkgroep Mensgerichte AI, licht toe: “Iedereen moet over genoeg informatie beschikken om de juiste keuzes te kunnen maken bij het gebruik van AI in hun dagelijks leven. Daarnaast is het belangrijk mensen actief te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen, zodat ze al in een vroeg stadium kunnen aangeven wat zij wel en juist niet wenselijk vinden”.