Inhoudsblokken

Jongeren tot 18 jaar leenden in 2020 ruim twee keer meer e-books dan het jaar ervoor, zo blijkt uit een tussentijdse analyse van de KB, de nationale bibliotheek. Waar zij in 2019 gezamenlijk circa 309 duizend e-books leenden, waren dat er vorig jaar bijna 662 duizend.

Van alle jeugdleden van de bibliotheek lenen jongeren tussen de 13 en 15 de meeste e-books; zij leenden in 2020 gezamenlijk 204 duizend e-books, tegen ongeveer 121 duizend het jaar ervoor. Om in te spelen op de vergrote digitale leesbehoefte onder jeugdleden, is Jeugdbibliotheek.nl geheel vernieuwd.

Populairste titels

De drie e-booktitels die de jeugd vorig jaar het meest leende waren:

  • Het grote misschien’ van John Green,
  • ‘De ruïnes van Gorlan’ van John Flanagan en
  • ‘De brandende brug’, eveneens van John Flanagan.

Ook de luisterboeken van de online Bibliotheek deden het goed bij de jeugd. Zo bestaat de top 10 van meest beluisterde boeken in 2020 voor de helft uit titels van kinderboekenauteurs, met ‘Geheim agent oma’ (Manon Sikkel) op plek drie, ‘Mees Kees – een pittig klasje’ (Mirjam Oldenhave) op plek vijf en ‘De Knorreborreboerderij’ (Carry Slee) op plek zes.

Lockdownlezen

Betekent de toename in het aantal e-bookuitleningen ook dat jongeren daadwerkelijk meer zijn gaan lezen?

Eric Daamen, teamleider Lezen van de KB: ‘Dat is moeilijk te zeggen. We weten wel uit onderzoek dat meisjes tijdens de lockdown significant meer zijn gaan lezen, en dat geldt ook voor jongeren die het leuk vinden om te lezen. Dat blijkt eveneens uit onze cijfers: vanaf maart, tijdens de eerste lockdown, schoten de uitleencijfers van digitale boeken omhoog, met name in de leeftijdscategorieën 13 tot 15 en 16 en 17. De overgang naar digitaal lezen en de interesse in luisterboeken lenen is hopelijk een trend die vorig jaar onder jongeren definitief is ingezet.’

Toename vooral in september

Uit de tussentijdse analyse van de KB blijkt dat het aantal e-bookuitleningen vooral in september toenam, toen de online Bibliotheek haar nieuwe app lanceerde. Daamen: ‘September, aan de start van het nieuwe schooljaar, is traditioneel de maand waarin jongeren flink veel bibliotheekboeken lenen. Dat doen ze onder meer voor schoolopdrachten, maar mogelijk heeft ook de aandacht voor en het gebruiksgemak van de nieuwe app jongeren gestimuleerd meer e-books en luisterboeken te lenen.’

De exacte toename van deze cijfers wordt in juli bekend, wanneer de KB het dossier Bibliotheekstatistiek 2020 uitbrengt in samenwerking met het CBS.

Nieuwe site Jeugdbibliotheek.nl

Om in te spelen op de vergrote digitale leesbehoefte, presenteert Jeugdbibliotheek.nl vandaag een geheel vernieuwde website die beter aansluit op de interesses van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Daamen: ‘Omdat de jeugd steeds meer digitaal leest en luistert, hebben we de opzet van Jeugdbibliotheek.nl flink gewijzigd. We bieden voortaan meer aansprekende content, zoals tips van leeftijdsgenoten en favoriete boeken van influencers. Zo blijven we kinderen en jongeren stimuleren om lekker veel te lezen.’

Extra stimulans

Het nieuwe Jeugdbibliotheek.nl houdt daarbij rekening met kinderen en jongeren die een extra stimulans bij het lezen kunnen gebruiken, zoals kinderen met een taalachterstand of dyslexie. Daamen: ‘Voor hen zijn er bijvoorbeeld extra materialen rondom Lezen voor de lijst, zijn er ondertitelde voorleesfilmpjes, zodat je met het verhaal kunt meelezen en bieden we tips voor dyslectici.’

Over de Jeugdbibliotheek

Jeugdbibliotheek.nl is een website van de KB. De vernieuwde website van de Jeugdbibliotheek richt zich geheel op (digitaal) lezen voor de leeftijdscategorieën 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar.