Inhoudsblokken

Onder sociale en geesteswetenschappers in Nederland maakt ruim de helft wel eens gebruik van 1 van de diensten die de KB aanbiedt. Met name de platformen DBNL en Delpher worden veel gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Dialogic in opdracht van de KB uitgevoerd heeft. 

De resultaten

Uit het onderzoek onder ruim 500 wetenschappers bleek dat 75% bekend is met de KB. Onder geesteswetenschappers was dat zelfs 86%. Van de ondervraagden maakt 53% ‘soms of regelmatig’ gebruik van een KB-dienst. Ook dit percentage was hoger onder geesteswetenschappers: daar lag het op 76%. 14% heeft ook een lidmaatschap van de KB. 

“Het is heel fijn dat we nu in kaart hebben hoe hoog ons bereik is onder deze twee groepen wetenschappers. Driekwart van de geesteswetenschappers gebruikt onze diensten, dat is echt heel hoog. Er zijn maar weinig onderzoeksinstellingen die door 75% van hun onderzoekspopulatie gebruikt worden. Dit geeft wel aan hoe belangrijk onze diensten en collecties zijn. Wij helpen zo onderzoekers bij hun onderwijs en zelfs bij wetenschappelijke doorbraken.”

Martijn Kleppe, lid directieteam KB met portefeuille Onderzoeken & ontdekken

Populaire diensten van de KB

Van de diensten die de KB aanbiedt zijn Delpher en de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren het bekendst. Beide diensten worden door meer dan de helft van de geesteswetenschappers wel eens gebruikt. Onder alle bevraagden geldt dat bij Delpher voor 34% en bij DBNL voor 35%. Andere bronnen die veel gebruikt worden zijn de digitale bronnen op KB.nl, de KB op Worldcat en het Geheugen van Nederland. Sociale wetenschappers maken minder gebruik van de diensten van de KB, maar ook onder deze groep geldt dat DBNL, Delpher en digitale bronnen via kb.nl elk door meer dan 10% van de sociale wetenschappers wordt gebruikt. 

Qua tevredenheid scoort Delpher uitzonderlijk hoog: de tevredenheidsscore komt uit op 78%. Alles boven de 30% wordt gezien als een goede score, dus ook de 50% van DBNL valt hier ruim boven. Niet alle diensten hadden genoeg gebruikers om statistisch bruikbaar te zijn. Van de 12 diensten die meegeteld zijn hadden er 10 een score van meer dan 30%. 

“Delpher is bekend als een populaire dienst voor de nieuwsgierige Nederlander. Uit deze opvallend hoge scores van gebruik en tevredenheid blijkt echter dat het ook een erg belangrijke bron is voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.”

Max Kemman, senior onderzoeker en adviseur Dialogic

Het onderzoek

Dit onderzoek is opgezet zodat de KB het gebruik van haar diensten onder wetenschappelijke onderzoekers beter in kaart kon brengen. Onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen kregen een vragenlijst voorgelegd. Hierin werd eerst gevraagd in welk vakgebied zij actief zijn en of ze bekend zijn met de KB. Daarna volgde een lijst diensten van de KB met de vraag of zij hiervan gebruik maken. Bij gebruik werd ook gevraagd hoe tevreden zij zijn met de dienst. De vragenlijst is door ruim 500 wetenschappers ingevuld. De onderzoekers concluderen dat deze steekproef voldoende representatief is om een landelijk beeld te schetsen. Lees hier het complete rapport

In 2025 zullen wij het onderzoek herhalen zodat we de ontwikkelingen kunnen monitoren.