Inhoudsblokken

Het aantal mediatheken in het voortgezet onderwijs neemt af. Waren er in 2019 nog 561 mediatheken op middelbare scholen, in 2022 waren dat er 427. Dit blijkt uit het onderzoek Mediatheken in het voortgezet onderwijs; Stand van zaken 2023 dat vandaag is gepubliceerd.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen en de KB. Het onderzoek toont verder aan dat de beroepsgroep van mediathecaris vergrijst. In 2012 was 72 procent van de mediathecarissen 50 jaar of ouder, nu is dat 83 procent. Een kwart van de mediathecarissen heeft geen opleiding of cursus voor de functie gevolgd.

Leesbevordering en digitale geletterdheid

In reactie op het onderzoek noemen de KB nationale bibliotheek en Stichting Lezen, coördinatoren van de leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school, dit ontwikkelingen die omgedraaid moeten worden. Mediatheken bieden volgens hen een verrijking op het gebied van de leesbevordering en digitale geletterdheid van de jeugd. Omdat deze toegevoegde waarde met de daling van het aantal mediatheken in het geding komt, roepen Stichting Lezen en de KB scholen en lokale bibliotheken op om de beschikbare gelden uit het Masterplan basisvaardigheden te investeren in expertise en goede mediatheken.

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen: “Om het leesonderwijs optimaal te kunnen ondersteunen, is een goede leesomgeving en daarmee ook de aanwezigheid van een schoolmediatheek essentieel. De KB nationale bibliotheek en Stichting Lezen zijn blij dat het demissionaire kabinet met het Masterplan basisvaardigheden zo fors investeert in de Bibliotheek op school. Met deze Impulsregeling kunnen scholen de komende drie jaar in samenwerking met lokale bibliotheken 515 mediatheken openen op locaties voor het praktijkonderwijs en het vmbo, waar mediatheken doorgaans ontbreken. We roepen schooldirecteuren en -besturen die niet van de Impulsregeling gebruik kunnen maken ook op om te investeren in een volwaardige mediatheek op iedere middelbare school.”

Doorlopende leeslijn voor de jeugd

De KB en Stichting Lezen maken zich gezamenlijk hard voor een doorlopende leeslijn voor de jeugd. Onder andere BoekStart en de Bibliotheek op school zijn programma’s waar ze gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen. In ruim de helft van de schoollocaties met een mediatheek wordt er al samengewerkt met een openbare bibliotheek. Zo bestellen mediatheken bijvoorbeeld boeken of aanvullende materialen bij de bibliotheek en worden er samen leesbevorderingsactiviteiten georganiseerd.