Inhoudsblokken

Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, heeft op 21 juni aan Tweede Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Barbara Kathmann (PvdA) het Pleidooi voor het versnellen van de invoering van digitale geletterdheid in het onderwijs aangeboden. Ook de KB, de nationale bibliotheek, ondersteunt deze oproep aan de politiek om vaart te maken met een versnelde invoering.

Invoering kan al beginnen

In dit pleidooi, een initiatief van ECP en VodafoneZiggo, laten ruim 30 partijen zien dat onder regie van het onderwijs direct gestart kan worden met het versneld invoeren van digitale geletterdheid. Deze kan immers onderdeel zijn van andere leergebieden. Curriculum.nu heeft hier een voorstel voor uitgewerkt. Na politieke goedkeuring verwachten de partijen dat het, in nauwe samenwerking met scholen en ondersteunende organisaties, binnen twee jaar geïmplementeerd kan worden op alle scholen.

KB groot voorstander versnelling digitale geletterdheid

Als kernpartner van Netwerk Mediawijsheid is de KB groot voorstander van o.a. het stimuleren van digitale geletterdheid binnen het onderwijs. Zo was de KB actief betrokken bij de totstandkoming van het Curriculum.nu. De betrokkenheid van de KB bij het stimuleren van digitale geletterdheid is in oktober 2020 officieel bekrachtigd in het Bibliotheekconvenant. ‘In dat convenant staat letterlijk vermeld dat openbare bibliotheken samen met het onderwijs uitgelezen partijen zijn om digitale geletterdheid van jongs af aan te stimuleren’, licht Andrea Berkelder, coördinator Digitale Geletterdheid Jeugd bij de KB, toe. ‘Vandaar onze steun voor het pleidooi. Wij hopen van harte dat deze versnelde implementatie ook echt plaatsvindt en dat scholen met de hulp van bibliotheken kunnen doen waar ze goed in zijn: bijdragen aan de volwaardige digitale ontwikkeling van kinderen en jongeren.’

Meer weten?

Helen Johnson
Persvoorlichter