Inhoudsblokken

De KB vindt het belangrijk dat wetenschappelijke publicaties voor iedereen toegankelijk en goed te gebruiken zijn. Daarom zijn we sinds augustus 2022 supporting member van Open Knowledge Maps, een tool die het makkelijker maakt niet-wetenschappelijke publicaties te doorzoeken. Als supporting member denken we onder meer mee over de doorontwikkeling van de tool. 

 

Wetenschappelijke informatie vinden 

Hoe vind je de wetenschappelijke informatie die je zoekt? Open zoeksystemen, zoals Google Scholar, geven vaak veel resultaten, die lastig te categoriseren, te duiden en te beoordelen zijn. Voor mensen die niet dagelijks onderzoek doen, is een beetje hulp heel welkom.  

 

Onderzoek voor iedereen 

De KB vindt het belangrijk dat iedereen onderzoek kan doen. Daarom ondersteunen wij het gebruik van Open Knowledge Maps. Dit is een zoekomgeving die speciaal is ontwikkeld voor niet-academische gebruikers van wetenschappelijke publicaties. In deze omgeving worden resultaten geordend in zogenaamde knowledge maps, die de gebruiker helpen bij het vinden en lezen van publicaties. In Open Knowledge Maps zijn publicaties van over de hele wereld te vinden. Alle publicaties zijn vrij toegankelijk, dus in open access. Iedereen kan de tool gebruiken. 

Doorontwikkelen en promoten

De KB is sinds augustus 2022 supporting member van Open Knowledge Maps. Dat betekent dat we meedenken over de doorontwikkeling van de tool. Zo willen we in de komende jaren onderzoek doen naar wie deze tool gebruikt en wat gebruikers nodig hebben om nog beter naar wetenschappelijke literatuur te kunnen zoeken. Deze ambities sluiten aan op de landelijke ontwikkelingen rondom Open Science, waarin wetenschap en samenleving beter met elkaar in verbinding staan. De KB is dan ook actief in het Nationaal Programma Open Science.

 

Zelf aan de slag

Iedereen kan Open Knowledge Maps gratis gebruiken. Wil je verder aan de slag met vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties? Op onze website vind je tips voor het vinden van de juiste bronnen.

Contactpersonen

Contact

Astrid van Wesenbeeck
Adviseur Open Science