Inhoudsblokken

In de media en politiek is deze dagen veel aandacht voor de rol van bibliotheken bij lezen op school. Vanavond is in de Tweede Kamer een debat over het Masterplan basisvaardigheden. In dat plan is aandacht voor de samenwerking tussen bibliotheken en scholen in het lezen. Voor dit debat stuurde de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) een brief naar de Tweede Kamer. Daarin liet de VOB nog eens weten hoe belangrijk die samenwerking is.

 

Masterplan basisvaardigheden

Te veel leerlingen verlaten het onderwijs terwijl ze hun basisvaardigheden nog niet op orde hebben. Denk bijvoorbeeld aan lezen, schrijven, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Daarom gaat Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, de komende maanden aan de slag met een Masterplan basisvaardigheden voor alle scholen.

  • Plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Geld voor bibliotheken

Zulke samenwerkingen zijn belangrijk, schrijft de VOB in haar brief naar de Tweede Kamer. De VOB vraagt daarom om duidelijkheid voor nieuwe wethouders en bibliotheekorganisaties over het geld dat bibliotheken vanaf 2023 krijgen. Ook is het belangrijk dat bibliotheken één beleid volgen. Een goede samenwerking tussen onderwijs en cultuur is daarvoor heel belangrijk.

RTL Nieuws interviewt mediacoach Arjan Buchholz van de Bibliotheek Eindhoven.

Aandacht van de media

Deze boodschap kreeg de afgelopen dagen ook aandacht van de media. Aleid Truijens schreef haar column voor de Volkskrant op maandagochtend 13 juni over hoe belangrijk een goede samenwerking tussen bibliotheken en scholen is. Daardoor ontstaat aandacht voor goed kunnen lezen, maar ook voor lezen leuk vinden.

 

Mediacoaches

Ook in RTL Nieuws is deze dagen aandacht voor lezen op scholen en bij bibliotheken. Het televisieprogramma ging vanochtend langs bij basisschool De Schelp in Eindhoven. Daar interviewde RTL Nieuws mediacoach Arjan Buchholz van de Bibliotheek Eindhoven. Arjan is de vaste mediacoach van De Schelp. Samen met leraren, ouders/verzorgers, het ROC en andere partijen werkt zij aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, leesplezier en digitale geletterdheid.

Pascha Vink (directeur van basisschool De Schelp), Arjan Buchholz (mediacoach bij de Bibliotheek Eindhoven) en Klaas Gravesteijn (directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken) over de samenwerking tussen scholen en bibliotheken op het gebied van lezen.

De Bibliotheek op school

Die aanpak is onderdeel van het de Bibliotheek op school, een samenwerking tussen bibliotheken en scholen om kinderen goed en met plezier te laten lezen. De Schelp is niet de enige school die meedoet aan dat programma. Sinds de start van het programma in de regio Eindhoven 8 jaar geleden zijn 68 Bibliotheken op school opgericht. Stichting Lezen en de KB voeren de Bibliotheek op school samen uit.

 

Commissiedebat

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) praat op dinsdag 14 juni van 17.00 tot 20.30 uur over de basisvaardigheden. Je kunt meekijken of meeluisteren. Ook kun je kijken via de app en website Debat Direct.