Inhoudsblokken

Vanaf vandaag vind je op Jeugdbibliotheek.nl voorleesvideo’s in verschillende talen. Het gaat om het Marokkaans-Arabisch, Syrisch-Arabisch, Pools en Turks. Ze zijn bedoeld voor gezinnen waarin meerdere talen worden gesproken. Het doel is om deze gezinnen meer plezier te geven in lezen en voorlezen. Daarnaast kunnen de kinderen in deze gezinnen zo meer oefenen met hun thuistaal. Dat helpt hen ook bij het leren van hun schooltaal, het Nederlands.

 

Inhoud van de voorleesvideo’s

In de voorleesvideo’s wordt een prentenboek in een van de talen voorgelezen. Daarbij zie je ook de prenten. Ook hoor je klassieke muziek. Verder zijn er informatieve filmpjes beschikbaar waarin de voorlezers vertellen over de kracht van de thuistaal en de rijkdom van meertaligheid. De Voorleeshoek heeft de video’s geproduceerd.

 

Meer talen thuis

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn opgegroeid met een andere taal naast het Nederlands. Mensen denken vaak dat de thuistaal in deze gezinnen het lastiger maakt om Nederlands te leren. Dat klopt niet: als je de thuistaal goed leert, kan dat juist helpen bij het leren van de schooltaal. Daarvoor is het wel belangrijk dat er genoeg verschillend aanbod in die taal is, bijvoorbeeld in de vorm van boeken. Voorlezen zorgt ervoor dat kinderen een taal snel leren.

Voorleesvideo's thuis en in de bibliotheek

De voorleesvideo’s zijn voor iedereen met een bibliotheeklidmaatschap te zien via Jeugdbibliotheek.nl. Een lidmaatschap is gratis voor alle kinderen onder de 18 jaar. Ook zijn de video’s te bekijken in de openbare bibliotheek. Daarnaast doen 11 bibliotheken mee aan een pilot, waarbij ze de video’s gebruiken bij programma’s en activiteiten voor leesbevordering. Denk bijvoorbeeld aan BoekStart en de VoorleesExpress. De bibliotheken kunnen de voorleesfilmpjes samen met de papieren prentenboeken gebruiken. Op basis van de ervaringen in de pilot worden de landelijke leesbevorderingsprogramma’s verder ontwikkeld.

 

Leesbevordering in meertalige gezinnen

De voorleesvideo's zijn ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Leesbevordering in meertalige gezinnen’. In dit project trekken 5 leesbevorderingsorganisaties samen op: de KB, Rijnbrink, De Voorleeshoek, Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN) en Stichting Lezen. Samen met de openbare bibliotheken willen zij zorgen voor een samenleving waarin iedereen kan lezen en schrijven. Het project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert.