Inhoudsblokken

De KB, de nationale bibliotheek, heeft een nieuw merkverhaal en een nieuwe tagline ontwikkeld. Het nieuwe merkverhaal en de tagline ‘Gebouwd met woorden. Gevormd door mensen’ benadrukken dat we de wisselwerking tussen mensen en woorden moeten koesteren. Alles om ons heen is gebouwd met woorden. Maar het zijn uiteindelijk  de mensen die met die woorden onze wereld vormen. Op basis van het merkverhaal is ook een korte merkfilm ontwikkeld. 

De nationale bibliotheek van Nederland

De KB is al sinds 1798 een bron van inspiratie en ontwikkeling. In bijna 225 jaar is de KB uitgegroeid tot een nationaal en internationaal bekende wetenschappelijke instelling. Sinds 2015 heeft de KB ook een belangrijke coördinerende rol in het netwerk van openbare bibliotheken. In die rol bouwt de KB aan de nationale digitale bibliotheek en zet zij zich in voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. 

Nieuw merkverhaal

De combinatie van die rijke geschiedenis en belangrijke rol voor de toekomst vormden de aanleiding om opnieuw te kijken naar de essentie van de KB. De ambitie was om zowel tekstueel als visueel de relevantie van de nationale bibliotheek voor de Nederlandse samenleving invoelbaar te maken. Wat de impact is van woorden op mensen, en vice versa, wordt  onder woorden gebracht in de nieuwe tagline ‘Gebouwd met woorden. Gevormd door mensen’ en zichtbaar gemaakt in de bijbehorende film.  

Nieuw merkverhaal toont relevantie KB

Lennart de Jong, als hoofd communicatie van de KB betrokken bij het project: ‘Woorden zijn onze core business. We verzamelen ze, bewaren ze duurzaam voor de toekomst en zorgen dat ze gelezen, gedeeld, onderzocht en gebruikt kunnen worden. Bij de KB telt écht elk woord. Maar uiteindelijk gaat het erom wat die woorden voor mensen kunnen betekenen. De woorden-mensen-woorden-drieluiken die de basis van onze merkfilm vormen, laten de relevantie van onze nationale bibliotheek zien en maken duidelijk waarom we de wisselwerking tussen mensen en woorden moeten koesteren’. 

Nieuwe website

De merkfilm is te zien op www.kb.nl/over-ons/verhaal – op deze nieuwe website van de KB die vorige week is gelanceerd. Ook met de nieuwe website wil de nationale bibliotheek beter uitdragen aan welke maatschappelijke opgaven ze allemaal een bijdrage levert. Het merkverhaal achter de nieuwe tagline is ook te lezen op deze pagina.

Meer weten?

Helen Johnson
Persvoorlichter
06 - 42 26 88 11