Wat zijn de Media Ukkie Dagen? En welke rol speelt de KB erbij? Tijdens de Media Ukkie Dagen staat mediaopvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar in de schijnwerpers. De KB werkt mee aan deze campagne.

In het kort

Met de Media Ukkie Dagen (een initiatief van Netwerk Mediawijsheid) wordt aandacht gegeven aan de mediawijsheid in de opvoeding van kinderen tussen de 0 en 6 jaar. Door het organiseren van activiteiten voor ouders en (professionele) ondersteuners van kinderen in deze leeftijd draagt de KB aan een slimmer, creatiever en vaardiger Nederland.

Campagne gericht op mediaopvoeding

De Media Ukkie Dagen vinden jaarlijks plaats. Bibliotheken, onderwijsinstellingen, kinderopvang en opvoedorganisaties sluiten zich bij deze campagne aan door activiteiten te organiseren, (les)materiaal te maken of op een andere manier aan de slag gaan met mediaopvoeding van jonge kinderen. De KB stimuleert bibliotheken om mee te doen aan de Media Ukkie Dagen.

Voor ouders/verzorgers en (professionele) opvoeders

De Media Ukkie Dagen zijn gericht op ouders/verzorgers en (professionele) opvoeders van jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. Bibliotheken organiseren activiteiten voor ouders en opvoeders om hun kinderen op een leuke en verantwoorde manier te leren omgaan met media.

Mediawijs worden

Kinderen beginnen al op vroege leeftijd hun weg in de digitale wereld te vinden. Ze beleven veel plezier aan het swipen op de tablet of smartphone op zoek naar hun favoriete filmpje of app. Ze hebben wel nog begeleiding van ouders en verzorgers nodig om hier wijs mee om te gaan. Tijdens de Media Ukkie Dagen bieden de deelnemende organisaties ouders en verzorgers handvatten om hun kinderen die begeleiding te geven.

Netwerk Mediawijsheid

De Media Ukkie Dagen zijn een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Netwerk Mediawijsheid heeft als missie ‘Iedereen mediawijs’. Meer dan 1.000 organisaties uit het netwerk zetten zich in voor een samenleving waarin iedereen mediawijs is of bezig is dat te worden. De KB is samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP| Platform voor de Informatiesamenleving, Kennisnet en HUMAN kernpartner van dit netwerk.

Meer informatie

Andrea Berkelder

Coördinator digitale geletterdheid jeugd