Inhoudsblokken

De samenwerking tussen bibliotheken, de Belastingdienst en Dienst Toeslagen is met 4 jaar verlengd. Hiermee helpen we burgers met vragen over bijvoorbeeld aangiften en toeslagen. In het vernieuwde convenant wordt meer nadruk gelegd op hulp bij toeslagen. De KB werkt samen met de openbare bibliotheken in het netwerk.

Het nieuwe akkoord zal lopen van 2024 tot 2027 en werd vandaag in bibliotheek Drachten ondertekend. Dit gebeurde door staatssecretaris Aukje de Vries van dienst Toeslagen en Douane en Lily Knibbeler, algemeen directeur van de KB nationale bibliotheek. 

Waarom helpt de bibliotheek bij belastingzaken?

In Nederland hebben ongeveer 4 miljoen mensen moeite met online administratieve zaken. Denk aan het aanvragen van een DigiD, of het aanvragen van toeslagen. Bibliotheken hebben afgesproken om burgers te helpen zodat ze kunnen meedoen in de digitale samenleving. Om hen te helpen met onder meer vragen over overheidswebsites is er sinds 2019 een landelijk dekkend netwerk aan Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) uitgerold. Inmiddels zijn er 695 IDO’s in bibliotheken verspreid over het land. 

Daarnaast wordt er sinds 2017 hulp en ondersteuning aangeboden bij het invullen van de (online) belastingaangifte. Bibliotheken organiseren de hulp, bieden de ruimte en verzorgen de promotie. Lokale maatschappelijke dienstverleners bieden de hulp. De middelen van het convenant geeft de KB via een subsidieregeling door aan bibliotheken.  

Wat verandert en wat blijft hetzelfde

Het nieuwe convenant bouwt door op de oorspronkelijke overeenkomst uit 2016. Daarin zijn wel een paar dingen veranderd. Zo is de Belastingdienst opgesplitst in de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Dienst Douane. Hiervan tekent de Dienst Toeslagen nu voor het eerst mee. Veel bibliotheken boden naast hulp bij de aangifte al hulp bij toeslagen, maar dat wordt nu duidelijker en uitgebreider benoemd. Hierdoor komt er meer nadruk op hulp bij aangiften en toeslagen door het jaar heen. Deelnemende bibliotheken organiseren minimaal 4 activiteiten per jaar.

Het doel is om onder het motto 'een beetje extra hulp is nooit ver weg' een landelijk dekkend hulpnetwerk te bieden: neutraal, laagdrempelig en dichtbij. Naast de eigen kanalen zowel online, telefonisch als fysiek van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Zo bevorderen we de digitale inclusie in Nederland.