Inhoudsblokken

Sophie Ham is sinds 1 oktober de nieuwe conservator Digitale Collecties van de KB. Haar focus zal komen te liggen op born digital-publicaties, zoals websites, blogs en sociale media. Ze volgt Kees Teszelszky op, die na 5 jaar als conservator een positie aanvaard heeft bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Sophie Ham (1980) is geen onbekende in de wereld van born digital-publicaties. Zo was zij sinds 2019 coördinator van het team Webarchivering van de KB en actief in nationale en internationale netwerken op het terrein van webarchivering en sociale media-archivering. Daarvóór vervulde zij verschillende functies binnen de KB op het gebied van de opbouw van de digitale collectie en was zij projectleider voor het project 'Afstemming sociale media-archivering' vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). 

Het belang van digitaal erfgoed

De geschiedenis van vandaag wordt vooral online geschreven. Websites en andere digitale publicaties zijn essentieel om de huidige tijd te begrijpen. De KB ziet het dan ook als haar taak om ze - net als boeken, kranten en tijdschriften - duurzaam te bewaren. Dat is een grote uitdaging. Er zijn enorm veel digitale publicaties, ze zijn vluchtig en vergankelijk en een wettelijk kader om ze te mogen archiveren ontbreekt. De KB pleit dan ook voor wetgeving om online bronnen te mogen archiveren, zoals Martijn Kleppe, directeur Onderzoek en Ontdekken, eerder verwoordde in zijn opiniestuk in de VolkskrantNederland verwaarloost zijn digitale erfgoed.

Het digitale conservatorteam

Vanwege het grote belang dat de KB hecht aan digitaal erfgoed, zijn 7 jaar geleden de conservatoren Digitale Collecties - destijds een unicum in de Nederlandse erfgoedsector - toegevoegd aan het team van collectie-experts. Met de komst van Sophie Ham is het digitale conservatorteam van de KB weer compleet. Zij zal nauw samenwerken met de andere conservator Digitale Collecties, Steven Claeyssens. Claeyssens’ focus ligt met name bij digitale en gedigitaliseerde boeken, kranten en tijdschriften.

Monument van onze generatie

Ham: ‘“Het internet is het monument van onze generatie” schrijft Ilja Leonard Pfeijffer. Dat vind ik een prachtig beeld. Het is een monument dat iedere dag verandert, dat is opgebouwd door miljoenen mensen en uitdijt als het heelal. Ik kijk er enorm naar uit in mijn nieuwe rol als conservator samen met collega’s, onderzoekers en andere erfgoedinstellingen dat monument - of in ieder geval delen ervan - beter te bewaren, toegankelijk te maken en te duiden.’

Contact

Sophie Ham
Conservator Digitale Collecties