Inhoudsblokken

In de Bibliotheek Oegstgeest is vandaag door demissionair staatssecretaris Raymond Knops (BZK) in het bijzijn van de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen het 200ste Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend. Nederland telt circa 4 miljoen mensen die moeite hebben met het gebruiken van computers en daardoor ook met de online diensten van bijvoorbeeld overheidsinstanties. Bij een IDO kunnen burgers gratis terecht met vragen over overheidswebsites. Het is de bedoeling dat er eind 2022 een landelijk dekkend netwerk van IDO’s in bibliotheken is gerealiseerd. Met de opening van het 200ste IDO zitten we op de helft.

Bij het IDO kunnen burgers terecht die moeite hebben om (online) zaken te doen met publieke dienstverleners, zoals de Belastingdienst, de SVB en het UWV. Speciaal getrainde bibliotheekmedewerkers helpen bezoekers op weg met vragen over bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag, de DigiD of het online doen van aangifte bij de Belastingdienst. In 2019 werden de eerste Informatiepunten in de bibliotheken geopend. De planning is dat er een landelijk dekkend netwerk komt van 400 bibliotheken met een IDO.

Bibliotheken ideale plek

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de digitale samenleving en opende in 2019 al het eerste IDO in de Bibliotheek Venlo: ‘Als overheid willen we dat iedereen mee kan doen aan de digitale samenleving, ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Daarom ben ik zo blij met de Informatiepunten waar je naar toe kunt voor een steuntje in de rug. Het zijn er inmiddels 200 en het worden er snel meer. De bibliotheken zijn daarvoor de ideale plek. Ze zijn dichtbij, je loopt er gemakkelijk naar binnen en er zijn deskundige mensen aanwezig.’

Ook Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt de uitrol van de IDO’s een goede zaak. 'Burgers moeten steeds meer zelf doen en zelf regelen. Maar dat is niet zo makkelijk voor iedereen. Het is daarom heel mooi dat je bij de bibliotheken terecht kunt voor hulp. Want of je nu digitaal zelfredzaam bent of niet, het is essentieel dat iedereen op een eenvoudige manier zaken met de overheid kan blijven doen.’

Informatiepunt Digitale Overheid - Praktijkvoorbeeld Uden

Persoonlijk contact

Volgens Maaike Toonen, programmamanager Basisvaardigheden bij de KB, de nationale bibliotheek, voorzien de IDO’s duidelijk in een behoefte: de menselijke maat in het contact met de overheid. ‘In 2019, toen we de eerste vijftien IDO’s openden, meldden veel bezoekers zich met vragen over bijvoorbeeld de DigiD, Belastingen en Toeslagen en het CBR. We zien dat met name de minder digitaalvaardige burgers in Nederland er moeite mee hebben dat steeds meer dienstverlening van de overheid online plaatsvindt. We zijn heel blij dat de bibliotheken sinds een maand weer open zijn, zodat de Informatiepunten deze mensen weer de persoonlijke hulp kunnen bieden die ze nodig hebben.’

Ook het Netwerk van Publieke Dienstverleners vindt het heel belangrijk dat in een steeds verdergaande digitaliserende overheid niemand buiten gesloten raakt en sociaal en maatschappelijk mee kan blijven doen. Volgens Marcel Pellicaan, Programmamanager Digitale Inclusie, zijn de overheidsorganisaties zich ervan bewust dat er altijd een plek bij mensen in de buurt moet zijn waar ze heen kunnen met persoonlijke vragen over het (digitaal) zaken doen met de overheid. Er sluiten zich volgens hem ook steeds meer overheidsorganisaties bij de Informatiepunten aan.

Nieuwe campagne

Om Nederlandse burgers te wijzen op het bestaan en de dienstverlening van de Informatiepunten Digitale Overheid, startte op 9 juni een campagne op onder meer landelijke en regionale televisie, online platformen en via social media. ‘Veel mensen weten nog niet dat ze voor vragen over het gebruik van overheidswebsites bij bibliotheken terecht kunnen,’ licht Toonen toe. ‘Daar brengen we met deze campagne graag verandering in.’