Datawarehouse

Wat is het Datawarehouse? Een dataplatform waarin gegevens over uitleningen, collecties en leden uit de hele openbarebibliotheekbranche worden verzameld, geharmoniseerd en gecombineerd. Ook vindt verrijking van deze gegevens plaats met data uit onder andere het GGC, G!DS en het CBS.

Het doel van de gegevensverzameling is het verkrijgen van inzicht in resultaten, ontwikkelingen en trends in de branche.

Voor wie? Openbare bibliotheken, PSO’s, brancheorganisaties, het CBS en het ministerie van OCW.
Contactpersonen: Naomi Deegenaars, Bertil Voogd en Aart Nieuwland

Datawarehouse in 2017 vervangen

In 2017 heeft de KB het Datawarehouse (DWH) na een aanbestedingsprocedure vervangen. De aanleiding voor het inrichten en onderhouden van het DWH is mede gelegen in de Wsob, die bibliotheken verplicht om gegevens aan te leveren. Voor de KB geldt de verplichting om deze te verzamelen en ter beschikking te stellen aan branchepartijen.

Voordat naar het nieuwe DWH werd overgegaan leverden al 81 bibliotheken hun gegevens aan. Al hun historische data zijn gemigreerd naar het nieuwe platform. Ook hebben de leverende bibliotheken inmiddels toegang tot een aantal standaardrapporten, die de basis vormen voor de gegevenslevering aan het ministerie van OCW.

Ambitie: alle bibliotheken in 2018 aansluiten

De KB heeft de ambitie om in 2018 alle bibliotheken aan te sluiten op het DWH. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is dat kan worden voldaan aan de eisen die in de AVG worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. In afstemming met de leveranciers van de bibliotheeksystemen is daarom de dataset die door de bibliotheken wordt aangeleverd ontdaan van alle niet-noodzakelijke persoonsgegevens. Inmiddels zijn een aantal bibliotheken op basis van deze nieuwe dataset gestart met de voorbereidingen om te komen tot aansluiting.

Gegevens digitale bibliotheek

Een andere ontwikkeling betreft het opnemen van gegevens van de digitale bibliotheek in het DWH. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen gestart en we verwachten in de loop van 2018 de bibliotheken inzicht te kunnen bieden in het gebruik van de digitale bibliotheek (zoals het gebruik van e-books).

Meer informatie

Via het platform MetdeKB (inlog vereist) wordt verdere informatie gepubliceerd. Bibliotheek- en POI-medewerkers kunnen zich voor MetdeKB aanmelden via