Datawarehouse

Wat is het Datawarehouse? Een dataplatform waarin gegevens over uitleningen, collecties en leden uit de hele openbarebibliotheekbranche worden verzameld, geharmoniseerd en gecombineerd. Ook vindt verrijking van deze gegevens plaats met data uit onder andere het GGC, G!DS en het CBS.

Het doel van de gegevensverzameling is het verkrijgen van inzicht in resultaten, ontwikkelingen en trends in de branche.

Voor wie? Openbare bibliotheken, PSO’s, brancheorganisaties, het CBS en het ministerie van OCW.
Contactpersonen: Naomi Deegenaars en Bertil Voogd

Ontwikkelingen Datawarehouse

In 2017 heeft de KB het Datawarehouse (DWH) na een aanbestedingsprocedure vervangen. De aanleiding voor het inrichten en onderhouden van het DWH is mede gelegen in de Wsob, die bibliotheken verplicht om gegevens aan te leveren. Voor de KB geldt de verplichting om deze te verzamelen en ter beschikking te stellen aan branchepartijen.

Na de migratie naar het nieuwe DWH was een belangrijk doel om alle bibliotheken gegevens te laten aanleveren. Eerst is ervoor gezorgd dat de aanlevering AVG-proof kon gebeuren en daarna kon gestart worden met het verder aansluiten van alle bibliotheken. Dit proces is inmiddels (oktober 2019) vrijwel gereed. Er is nog één bibliotheek die geen gegevens levert.

Belangrijk is dat de gegevens die via het DWH worden verstrekt betrouwbaar en consistent zijn. Daarom zijn er allerlei kwaliteitscontroles uitgevoerd. Ook zijn er in overleg met de bibliotheken verbeteringen doorgevoerd die de kwaliteit moeten borgen.

Gegevens digitale bibliotheek

Een andere ontwikkeling betreft het opnemen van gegevens van de digitale bibliotheek in het DWH. De eerste gegevens zijn geladen en er wordt nu gewerkt aan het beschikbaar stellen van rapporten voor alle bibliotheken die gebruikmaken van het DWH.

Leenrecht

Samen met de Stichting Leenrecht wordt een proces voorbereid waarbij de uitleengegevens van de bibliotheken vanuit het DWH aan de Stichting Leenrecht worden aangeleverd. Hiermee kunnen de steekproeven en de vragenlijsten die op de leenrechtafdracht betrekking hebben, op termijn vervallen. De bibliotheek hoeft dan alleen nog de verzamelde cijfers te controleren.

Dit scheelt werk voor de bibliotheken. Zo worden de cijfers die in het kader van de Wsob geleverd worden, ook bruikbaar voor de leenrechtafdracht.

Meer informatie

Via het platform MetdeKB (inlog vereist) wordt verdere informatie gepubliceerd. Bibliotheek- en POI-medewerkers kunnen zich voor MetdeKB aanmelden via