Datawarehouse

Wat is het Datawarehouse? Een databank die gegevens uit de hele openbare bibliotheekbranche aggregeert, harmoniseert en combineert. Zo kan inzicht worden verkregen in ontwikkelingen en trends.
Voor wie? Openbare bibliotheken, PSO’s, brancheorganisaties, het CBS en het ministerie van OCW.
Contactpersonen: Naomi Deegenaars en Bertil Voogd

Laatste nieuws over het Datawarehouse (DWH)

2 mei 2017 - Nieuw datawarehouse in gebruik genomen. Op 25 april is het nieuwe datawarehouse (DWH) in gebruik genomen. Binnen een jaar na de start van de aanbesteding, en in minder dan zeven maanden na de start van de bouw, is er een toekomstvast platform ingericht. Het datawarehouse is gebouwd door Sogeti. Lees het nieuwsbericht

18 oktober 2016 - Aanbesteding DWH afgerond. Op maandag 17 oktober j.l. is de aanbesteding voor het Datawarehouse (DWH) afgerond. De opdracht is na een zorgvuldige selectieprocedure gegund aan IT-dienstverlener Sogeti. Lees het nieuwsbericht hierover

1 augustus 2016 - Aanbestedingsprocedure DWH naar volgende fase. De selectiefase is afgerond en de gunningsfase is van start gegaan. Lees het nieuwsbericht hierover.

2 mei 2016 - Aanbestedingsprocedure Datawarehouse van start. De Koninklijke Bibliotheek heeft vrijdag 29 april de procedure gestart voor de aanbesteding van het Datawarehouse. Lees het nieuwsbericht hierover.

12 februari 2016 - De KB start marktconsultatie voor het Datawarehouse. Lees meer

KB besteedt Datawarehouse aan

De Koninklijke Bibliotheek heeft besloten om de bouw van het Datawarehouse opnieuw aan te besteden. Deze beslissing is om twee redenen genomen.

Ten eerste heeft de KB een onafhankelijke audit laten uitvoeren op het bestaande Datawarehouse; aanleiding hiervoor waren onder andere de aanhoudende operationele problemen. Uit de audit is gebleken dat de huidige back end (database en besturingssoftware) niet toekomstbestendig, te traag en te complex is; en als gevolg daarvan onbetrouwbaar. Gezien deze uitkomst moet de huidige back end van het Datawarehouse worden vervangen door een meer toekomstvast platform, dat voldoet aan de eisen die de KB stelt. De geanonimiseerde data in het DWH zullen gebruikt worden voor onder andere bibliotheekonderzoek en de bibliotheekmonitor, benchmarking en marketingdoeleinden.

Ten tweede loopt het contract met de huidige leverancier (VCD) af; gezien de contractwaarde is de KB verplicht een aanbesteding te doen.

Hoge prioriteit

Het traject heeft hoge prioriteit. Gedurende het aanbestedingsproces – met een verwachte duur van zes – negen maanden - zal er meer duidelijk worden over de verdere planning van oplevering van het nieuwe Datawarehouse.

Voortgang

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit traject? Via het platform MetdeKB wordt verdere informatie gepubliceerd. U kunt zich voor MetdeKB aanmelden via

FAQ aanbesteding Datawarehouse