Fokke Sierksma

Inhoudsopgave

De collectie Fokke Sierksma in het kort

  • Inhoud: verzameling handschriften, brieven en archivalia van cultuurwetenschapper Fokke Sierksma.
  • Omvang: 714 archivalia en knipsels, circa 1.000 brieven en 52 geannoteerde publicaties.
  • Toegang: Vindbaar via de KB-catalogus. Een beschrijving van alle onderdelen van de collectie is te vinden in de gedrukte Inventaris van de schriftelijke nalatenschap van Fokke Sierksma (1917-1977). Ter inzage in de leeszaal Bijzondere Collecties; worden niet uitgeleend. De brieven zijn tevens verwerkt in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN).
  • Meer informatie: Jeroen Vandommele.

Over Fokke Sierksma

Fokke Sierksma werd in 1917 geboren in Dantumawoude, in de provincie Friesland. In 1936 begon hij aan de studie theologie in Groningen. Die rondde hij af in 1945. Naast zijn studie was Sierksma actief lid van het verzet tegen de Duitse bezetting van Nederland. Met H. Hijmans en P. Verhoef richtte hij in 1944 het illegale tijdschrift Podium op.

Na de oorlog werd hij bekend als schrijver. Als mederedacteur van Podium had hij contact met grote schrijvers, zoals W.F. Hermans en Simon Vestdijk. Hij bleef ook wetenschappelijk actief. Hij promoveerde in 1950 in Groningen. In 1953 maakte hij de overstap naar Leiden, waar hij hoogleraar werd aan de faculteit der godgeleerdheid.

In de jaren 1950 en 1960 schreef hij veel wetenschappelijke werken voor een groter publiek, waaronder De religieuze projectie (1956), De mens en zijn goden (1959) en Testbeeld. Essays over mens en televisie (1963). Voor dat laatste boek ontving hij de Henriette Roland Holst-prijs.

  • Harry Pot, Foto van de uitreiking van de Roland Holstprijs 1963 aan dr. Fokke Sierksma (links), met rechts professor Garm Stuyveling 19 december 1963, Nationaal Archief, nr. 2.24.01.03.

Inhoud van de collectie Fokke Sierksma

De collectie van de KB bevat veel verschillende materialen van en over Sierksma: aantekeningen bij colleges, gedichten, essays, manuscripten van uitgegeven en onuitgegeven studies, brieven en studie-aantekeningen. Sierksma verzamelde ook tijdschriften- en krantenartikelen van hemzelf en recensies van zijn werk door anderen. Een ander onderdeel van het archief vormen enkele gedrukte boeken met aantekeningen van Sierksma. Samen geven de papieren een beeld van een bijzonder leven in dienst van de wetenschap en cultuur.

Ontstaan van de collectie Fokke Sierksma

Het archief van Fokke Sierksma is in 1987 door zijn familie aan de KB geschonken. 

Toegankelijkheid van de collectie Fokke Sierksma

De collectie Fokke Sierksma kan worden geraadpleegd in de leeszaal Bijzondere Collecties van de KB. De collectie is via de volgende inventaris ontsloten: Inventaris van de schriftelijke nalatenschap van Fokke Sierksma (1917-1977). Daarin staat ook een overzicht van alle brieven.

Literatuur over de collectie Fokke Sierksma

Boeken

  • Beck, H.L. & Jenner, K.D. Fokke Sierksma, A Biographical Sketch and Bibliography. Universiteit Leiden, 1982.
  • Beck, H.L. & Ubbink, R.A. Bibliografie Fokke Sierksma. Wageningen, 2022.
  • Vlist, E.T. van der. Inventaris van de schriftelijke nalatenschap van Fokke Sierksma (1917-1977). KB, 1991.L

Artikelen

  • Iersel, J.H.P.M. van. ‘Fokke Sierksma’. Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Kok, 2001, pp. 468-471.