Willem Oltmans

De collectie Willem Oltmans in het kort

  • Inhoud: dagboeken, fotoalbums, mappen met knipsels en ander archiefmateriaal van journalist Willem Oltmans.
  • Omvang: 100 meter, met 1.500 klappers met dagboeken (1934-2004), 70 folianten met knipsels, 20 fotoalbums en 8 meter archiefmateriaal.
  • Toegang: vindbaar via de KB-catalogus. Ter inzage in de leeszaal Bijzondere Collecties met toestemming van de conservator; worden niet uitgeleend. Publicatie van het materiaal mag alleen met toestemming van de Stichting Willem Oltmans. De memoires van Willem Oltmans worden uitgegeven door Uitgeverij De Papieren Tijger en zijn ontsloten via DBNL.
  • Meer informatie: Jeroen Vandommele.

Over Willem Oltmans

Willem Oltmans (1925-2004) was 1 van Nederlands meest beruchte journalisten uit de 20e eeuw. Hij werd geboren in Huizen en groeide op in het landhuis De Horst in Bosch en Duin. In 1946 begon hij de diplomatenopleiding op Nijenrode. Hij studeerde onder andere Political Science and International Relations aan Yale. In 1953 begon hij als journalist op de buitenlandredactie van het Algemeen Handelsblad. Een jaar later stapte hij over naar De Telegraaf en United Press. Hij werkte onder meer in Rome, Indonesië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Omstreden figuur

Oltmans was niet bang voor controverses. Interviews met president Dewi Soekarno (1956) of de Surinaamse legerleider Desi Bouterse (1984) en zijn bemoeienissen bij de onafhankelijkheid van Nieuw-Guinea (1957) maakten van hem een omstreden figuur. Hij werd daardoor actief tegengewerkt door de Nederlandse staat. Tegen het eind van zijn leven woonde hij van een uitkering in Amsterdam. Na een langdurende rechtszaak tegen de Nederlandse staat omdat hij de staat beschuldigde van broodroof, kreeg Oltmans in 2000 zijn gelijk. Hij ontving een vergoeding van 8 miljoen gulden voor misgelopen inkomsten.

Geschiedenis van de collectie Willem Oltmans

Willem Oltmans begon al jong met het bijhouden van dagboeken. In de dagboeken hield hij nauwkeurig zijn bezigheden bij, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Daarnaast vind je in de collectie krantenknipsels, foto’s en brieven waarnaar Oltmans verwijst. Ook zijn eigen brieven horen bij de collectie. Willem Oltmans gaf de collectie in 1992 zelf aan de KB. Pas in 2004, nadat hij overleed, kwamen de laatste dagboeken naar de KB.

  • Foto van een dagboek van Willem Oltmans.

Toegankelijkheid van de collectie Willem Oltmans

Je kunt de collectie Willen Oltmans alleen inzien met toestemming van de conservator, in de leeszaal Bijzondere Collecties van de KB. De memories van Oltmans zijn online beschikbaar via DBNL. Deze zijn gebaseerd op de dagboeken en bevatten fragmenten uit zijn geschriften.

Literatuur over de collectie Willem Oltmans

Boeken

  • Meijer, W. Ze zijn gék geworden in Den Haag. Willem Oltmans en de kwestie Nieuw-Guinea. Elzevier, 2009.
  • Oden, E. De man van 8 miljoen. Vriend & vijand over het fantastische leven van Willem Oltmans (1925-2004). Uitgeverij Balans, 2010.
  • Oltmans, W. Memoires. De Papieren Tijger, 1925-nu.