Sport en spel

Inhoudsopgave

De collectie sport en spel in het kort

 • Inhoud: verzameling boeken, tijdschriften en archiefmateriaal over sport en spel, zoals tennis, voetbal, rugby en atletiek, met speciale collecties over alpinisme, bridge, cricket en valkerij.
 • Omvang: circa 35.000 objecten.
 • Toegang: Vindbaar via de KB-catalogus. Deels ter inzage in de leeszaal Bijzondere Collecties; worden niet uitgeleend.

Over de collectie sport en spel van de KB

In de collectie van de KB vind je boeken en tijdschriften over allerlei sporten. Populaire onderwerpen zijn sportwedstrijden, stadions en Olympische Spelen. Sporten als voetbal en zwemmen vind je ook veel terug. Verder zijn er grote verzamelingen met boeken over bergsport (alpinisme) en kaart- en bordspelen, zoals bridge en go. Speciale collecties zijn die over cricket en valkerij. Het grootste deel van de collectie komt uit de 20e eeuw. Sommige delen van de collectie bevatten veel oude drukken en publicaties uit de 19e eeuw. De collectie bevat ook archiefstukken, zoals knipsels met spotprenten en persoonlijke fotoboeken.

Geschiedenis van de collectie sport en spel

De collectie is ontstaan door bruiklenen, zoals de cricketcollectie in 1941, of schenkingen, zoals de valkerijcollectie in 1948. Sinds 1974 ontvangt de KB alle boeken die in Nederland worden uitgegeven, en daaronder zijn veel sportboeken. Schenkingen en bruiklenen over speciale onderwerpen vulden de collectie aan. De collectie over bridge kregen we in 1994 en de collectie Amerikaanse sporten, zoals honkbal, basketbal en ijshockey kregen we in 2009 van journalist Henk de Groot. De grootste deelcollectie is een bruikleen van het NOC*NSF (voorheen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie) (sinds 1998); dat zijn circa 25.000 boeken.

Toegankelijkheid van de collectie sport en spel

Publicaties over uit de sport- en spelcollectie bevinden zich zowel in de algemene collectie als bij de Bijzondere Collecties. Ze zijn te vinden via de KB-catalogus. Veel boeken en (sport)tijdschriften staan in Delpher.

Literatuur over de collectie sport en spel

Boeken

 • Bordewijk, H. Over cricket. Boeken van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond in bruikleen bij de Koninklijke Bibliotheek. Koninklijke Bibliotheek, 1993.
 • Catalogus Koninklijke Nederlandse Alpen-Vereniging. Koninklijke Nederlandse Alpen-Vereniging, ca. 1975.
 • Hoeven, H. van der. Boeken over bridge: catalogus van de bridgebibliotheek van E.E. Nadorp (1934-1993). Koninklijke Bibliotheek, 1998.
 • Knol, H. & Tuin, P. Valkerij, een passie: boeken over valkerij uit de collectie van prof. A.E.H. Swaen. Koninklijke Bibliotheek, 1993.
 • Mulier, P. Cricket. Haarlem, 1897.
 • Nadorp, E.E. Bridge-bibliotheek Nadorp: kaartspelen in het algemeen en bridge in het bijzonder. Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, 1993.
 • Nieuwenhuyzen Kruseman, J. (red.) Een eeuw georganiseerd cricket in Nederland. Koninklijke Nederlandse Cricket Bond, 1983.

Artikelen

 • Hoeven, H. van der. ‘A.E.H. Swaen, anglist 1863-1947’, Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek, 1789-1998. Waanders, 1998, pp. 99-102.
 • Hoeven, H. van der. ‘E.E. Nadorp, makelaar 1934-1993’. Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek, 1789-1998. Waanders, 1998, pp. 184-185.
 • Hoeven, H. van der. ‘Koninklijke Nederlandse Alpen-Vereniging en Nederlandse Ski Vereniging’, Verzamelaars en verzamelingen: Koninklijke Bibliotheek, 1798-1998. Waanders, 1998, pp. 201-203.
 • Hoeven, H. van der. ‘Koninklijke Nederlandse Cricketbond’. Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek, 1789-1998. Waanders, 1998, pp. 198-200.