Huub Wijfjes

Mediahistoricus Huub Wijfjes onderzocht als KB-fellow vanaf september 2015 tot januari 2016 de relatie tussen de geschreven pers en de processen van verzuiling en ontzuiling.

PDF icon Media, zuilen en pacificatie: een dynamisch historische relatie PDF icon Digital Humanities and historical newspaper research