Registration Agency NBN

Persistent Identifiers zijn nodig om publicaties, data en andere objecten eenduidig te kunnen identificeren en duurzaam toegankelijk te houden. Hierbij moet het mogelijk zijn om op eenvoudige wijze met de Persistent Identifier de publicatie, data of het object en/of de daarbij behorende metadata op te halen.

Het National Bibliographic Number [NBN] is een Persistent Identifier die dit mogelijk maakt. Bij NBN’s ligt de nadruk op duurzaamheid van publicaties, data en bijbehorende metadata. Daarom moeten alle publicaties en data waar een NBN aan is toegekend opgeslagen worden in een Long Term Preservation Depot.

Voor het eenvoudig ophalen van een publicatie of van data met een in Nederland toegekende NBN is er de Nationale Resolver (http://persistent-identifier.nl), die wordt beheerd door Data Archiving and Networked Services [DANS].

Het National Bibliographic Number [NBN] is een Persistent Identifier die voor Nederland beheerd wordt door de Koninklijke Bibliotheek [KB]. Hierbij kennen zowel de KB als een groot aantal andere (wetenschappelijke) instellingen NBN’s toe aan publicaties. De Registration Agency, die een onderdeel is van de KB, bewaakt alle afspraken rondom het NBN en tussen de belanghebbenden en registreert instellingen die NBN’s toekennen.

De afspraken rondom URN:NBN:NL zijn belegd bij EduStandaard. Voor het uitwisselen van metadata en publicaties wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast URN:NBN:NL zijn dat: DIDL, MODS, Semantics, en OAI-PMH.

Hieronder vindt u de registratieprocedure rondom URN:NBN:NL, geregistreerde instellingen en Long Term Preservation Depots.

Vragen? Neem contact met ons op via: registration.agency@kb.nl.