Bruikleenvoorwaarden: informatie voor professionele organisaties

De KB geeft graag collectiestukken in bruikleen voor tentoonstellingen. Dat gebeurt onder bepaalde bruikleenvoorwaarden:

  • We werken graag mee aan tentoonstellingen met een wetenschappelijk en/of cultureel doel. Het gaat om tentoonstellingen die gehouden worden in een museum, bibliotheek of soortgelijke instelling.
  • Die instelling moet over faciliteiten beschikken om kwetsbare of kostbare stukken tentoon te kunnen stellen.
  • Als een tentoonstelling rondreist of langer dan 3 maanden duurt, bekijken we de aanvraag met extra aandacht.

We kunnen helaas niet alle aanvragen goedkeuren. Sommige objecten zijn te kwetsbaar voor de plek van de tentoonstelling.