Inhoudsopgave

Sinds welk jaar gebruiken Nederlandse kranten foto’s? Hoe zoek je in duizenden kranten naar een woord dat niet genoemd wordt? Om deze en andere vragen te beantwoorden, ontwikkelt de KB samen met wetenschappers nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken in het KB Lab. Daarnaast geeft het Lab toegang tot datasets die zijn ontstaan uit eerdere onderzoeksprojecten. Het KB Lab is interessant voor wetenschappers die de digitale collecties van de KB willen onderzoeken met nieuwe digitale methoden en technieken.

Wat is het KB Lab?

Het KB Lab is een online platform waar wetenschappers nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken ontwikkelen. Dat doen we om digitale collecties zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken. We stellen hiervoor onze digitale collecties en speciale datasets beschikbaar.

Voor wie is het KB Lab bedoeld?

Het KB Lab is vooral bedoeld voor wetenschappers en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. Verder is het KB Lab interessant voor iedereen die tekst, beeld of data wil onderzoeken met nieuwe digitale technieken.

Ook is het KB Lab waardevol voor de KB zelf. Samen met onderzoekers leren we wat het betekent om onderzoek te doen in onze digitale collecties. We leren over de tools die het beste werken en welke tools nog missen. Ook leren we wat wij als bibliotheek nodig hebben om een goede onderzoekspartner te zijn. En we leren wat mogelijk is met onze digitale collecties en wat niet.

Impact van het KB Lab

Met het KB Lab helpt de KB bij onderzoek naar en in gedigitaliseerde collecties. Dat doen we door datasets en tools beschikbaar te stellen voor onderzoek. Ook denken we graag mee als een wetenschapper met een onderzoeksplan komt of een subsidieaanvraag wil indienen. We proberen nieuwe technieken uit en experimenteren met tools. De programmeercode van deze tools publiceren we zo open mogelijk. Op die manier iedereen hem controleren of gebruiken.

Verder ondersteunen we onderzoekers met onze expertise. We brengen ze in contact met collega’s die een vergelijkbaar onderzoek doen. Met ons researcher-in-residence-programma helpen we jonge wetenschappers op weg bij hun onderzoek.

Doel van het KB Lab

Wetenschappers verkennen en ontwikkelen nieuwe methodes voor onderzoek naar en in onze digitale collecties. Daaruit kunnen nieuwe tools ontstaan. Daarmee kunnen we onze eigen diensten weer verbeteren of verrijken. Een mooi voorbeeld is de n-gramviewer. Daarmee kun je in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) op woordniveau zoeken in de gedigitaliseerde teksten. Je ziet de uitkomsten in een grafiek, met het aantal resultaten van het woord per jaar.

Soms krijgen we door het onderzoek ook inzichten die niet het grote publiek bereiken. Zulke inzichten leren de KB wel veel over wat wel en niet kan met onze digitale collecties.

Afdeling Onderzoek

De afdeling Onderzoek van de KB beheert het KB Lab. Ook onze conservatoren digitale collecties zijn betrokken. De meeste data zijn vrij te downloaden. Als dat niet zo is, kunnen externe onderzoekers terecht bij Dataservices.

Contactpersoon

Michel de Gruijter
Adviseur AI & Digital Scholarship