Heb jij een digitale publicatie die je graag zou willen onderbrengen bij de KB? Het webloket is bedoeld voor mensen die zelf tijdschriften of boeken in digitale vorm willen laten opnemen in de collectie van de KB.

Wat is het webloket?

Het webloket is een online formulier waar je met een account jouw eigen digitale publicaties kunt uploaden en deponeren bij de KB. Bij het invullen van het formulier kun je direct je publicatie uploaden naar de KB, waarna de KB de publicatie duurzaam zal bewaren in het e-Depot van de KB.

We maken onderscheid tussen monografieën (boeken) en periodieken (kranten, tijdschriften en jaarboeken). De publicatie kan bijvoorbeeld in eigen beheer zijn uitgegeven of op kleine schaal. De publicatie kan ook van een officiële uitgeverij zijn die op jaarbasis slechts enkele titels uitgeeft. Grotere uitgeverijen sturen ons hun publicaties over het algemeen automatisch toe.

Een International Standard Serial Number (ISSN) is verplicht bij het deponeren van tijdschriftafleveringen. Monografieën worden digitaal ook zonder ISBN opgenomen.

Voor wie is het webloket?

Iedereen die een account heeft, kan een eigen publicatie uploaden. Er zijn uitzonderingen:

  • rapporten van de provinciale, regionale en lokale overheid met een ambtelijk karakter
  • adviezen in briefvorm
  • invulboeken en kleurboeken
  • voorlichtingsmateriaal gericht op de eigen organisatie
  • huis-aan-huisbladen en reclamemateriaal
  • publicaties met minder dan 8 pagina's, tenzij de publicatie onderdeel is van een rapportenreeks
  • proefschriften, archeologische rapporten en digitaal bij een universiteit ondergebrachte academische publicaties
  • bladmuziek

Waarom bieden we het webloket aan?

De KB streeft naar een zo volledig mogelijke Nederlandse erfgoedcollectie. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat boeken met een lokaal karakter ook opgenomen worden in de collectie, ook al zijn deze boeken op kleine schaal uitgegeven. Denk bijvoorbeeld aan jubileumboeken, gedenkboeken en historische uitgaves. De KB geeft er de voorkeur aan om al deze boeken digitaal te ontvangen via het webloket van de KB. Naast boeken kunnen ook hele afleveringen van periodieken zoals kranten, tijdschriften en jaarboeken van stichtingen, verenigingen, instellingen en particulieren digitaal worden gedeponeerd via het webloket van de KB.

Het succes van het webloket

Vele uitgevers en uitgevende instanties deponeren hun digitaal uitgegeven publicaties via het webloket van de KB. Tot nu toe zijn er ruim 4.000 digitale tijdschriftafleveringen ontvangen en ruim 20.000 digitale monografische publicaties.

Wat gebeurt er met mijn publicatie?

Wanneer je de publicatie hebt aangeleverd, bekijken onze medewerkers of die past binnen ons collectiebeleid. Als de publicatie wordt goedgekeurd, wordt die opgenomen in ons e-depot. Hier worden alle publicaties duurzaam bewaard en voor de toekomst toegankelijk gehouden.

Contact

Twijfel je of jouw uitgave geschikt is? Of heb je vragen over het beleid van de KB? Kijk eerst bij de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op via uitgeversrelaties@kb.nl.