De KB werkt aan een digitale infrastructuur die nodig is om het geschreven woord aan het werk te zetten en ervoor te zorgen. Dat doet de KB samen met partners. Zo geven we het publiek toegang tot onze gezamenlijke collecties en werken we aan nieuwe zoekmethode. Ook zorgen we ervoor dat je makkelijk kunnen inloggen op onze diensten en werken we aan het vervangen van verouderde softwareprogramma’s. Dat alles doen we ook met het oog op de toekomst.

Wat is de digitale infrastructuur van de KB?

De KB werkt samen met lokale bibliotheken, erfgoedinstellingen en universiteiten. Met deze partijen werken we samen in een digitale infrastructuur. Dat is een gezamenlijk landschap van softwareprogramma’s en hardware – computers en andere apparaten – waarin we digitale informatie kunnen uitwisselen.

Met de digitale infrastructuur van de KB verbinden we de content en publieksdiensten van de lokale openbare bibliotheken met elkaar en met die van de KB. Dat gebeurt onder de vlag van de landelijke digitale openbare bibliotheek. We bouwen voorzieningen waarmee lokale bibliotheken hun digitale dienstverlening zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een platform voor e-books, een nationale bibliotheekcatalogus (NBC) en een gemeenschappelijke website (Website as a Service, WaaS). Ook stellen we een voorziening beschikbaar om gebruikers in te schrijven en te herkennen (AV/KRS) en een datawarehouse om informatie van en over bibliotheken te verzamelen en daarover te rapporteren (DWH).

Onder de vlag van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) bouwen we aan een gezamenlijk netwerk met erfgoedinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Archief, Erfgoed Brabant, Nederland instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). We willen de maatschappelijke waarde van onze gezamenlijke collecties vergroten door ze met elkaar in verbinding te brengen, bijvoorbeeld via Linked Data. Op die manier kun je straks met 1 zoekactie informatie uit verschillende collecties en databanken samen laten zien. Ook willen we ervoor zorgen dat de collecties zoveel mogelijk worden gebruikt.

Ook werkt de KB samen met partners uit de wereld van de wetenschap. Het gaat vooral om universiteitsbibliotheken. Met hen werken we samen om onze gezamenlijke collecties toegankelijk te maken voor publiek en onderzoekers.

Het belang van een goede digitale infrastructuur

Als nationale bibliotheek willen we het geschreven woord aan het werk zetten. Op die manier willen we bijdragen aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. We leven in een digitale tijd. Daarom is het belangrijk dat onze infrastructuur ook digitaal in orde is. We vernieuwen oude delen en doen ons best om te blijven voldoen aan de laatste richtlijnen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Door dit als een netwerk aan te pakken, zorgen we ervoor dat we de taken goed verdelen en niemand dubbel werk doet.

Wat hebben we inmiddels bereikt?

We werkten de afgelopen jaren hard aan de landelijke digitale infrastructuur voor openbare bibliotheken. We ontwikkelen alle onderdelen steeds verder door. Ook verbinden we ze met elkaar. Inmiddels hebben alle bibliotheken toegang tot het e-bookplatform, de nationale bibliotheekcatalogus, AV en het DWH. De volgende stap is het ontwikkelen van Single Identity. Daarmee krijg je met 1 keer inloggen toegang tot alle diensten van de bibliotheek.

Met onze partners uit de wereld van wetenschap erfgoed hebben we hard gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke infrastructuur. We hebben onze visies en de markt verkend. We kijken bijvoorbeeld hoe we onze collectiesystemen kunnen inrichten op werken met linked data. We doen dat volgens de principes van de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA).

Ook werken we aan onze eigen infrastructuur. We zetten bijvoorbeeld grote stappen in het vernieuwen van ons digitale magazijn.

Voor de pers: meer weten?

Helen Johnson
Persvoorlichter
06 - 42 26 88 11