Contact

 • functie: collectiespecialist webarchivering
 • afdeling: Collecties
 • e-mail: @email, @email

Uitgelichte publicaties

Artikelen

 • Bode, Peter de. “’… everything of the literature began to grow moldy’. Boeken aan boord van de Resolution tijdens de tweede wereldreis van James Cook (1772-1775)." De Boekenwereld, vol. 37, no. 1, 2021, pp. 40-47.
 • Bode, Peter de, en Dirk J. Tang. "Lezen op zee, boeken aan boord van een negentiende-eeuw schip". De Boekenwereld, vol. 35, no. 3, 2019, pp. 66-71.
 • Bode, Peter de. “De vluchtigheid voorbij : Hollands webarchiveren”. E-data & research, vol. 9, no. 2, februari 2015, p. 2.
 • Bode, Peter de, en Peter van Beest (samenst.). “‘Willet Lesen en Ionstich Betrachten’ : W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij 1903-1965”. Bijzonder divers : studies over opmerkelijk drukwerk uit de twintigste eeuw, red. Marieke van Delft, Marco de Niet & Kees Thomassen, Koninklijke Bibliotheek, 2007, pp. 135-152.

Boeken

 • Bode, Peter de, et al. (samenst.) Westerheem. Register jaargangen 1-40, 1952-1991. AWN, 1992.
 • Bode, Peter de, en Hilda van Assche (samenst.). Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland : de tijdschriften verschenen in [1984-2000]. Rob. Roemans-Stichting, 1985-2001.
 • Bode, Peter de (samenst.). Tresoor der zee- en landreizen III. Beredeneerd register op de Werken van de Linschoten-Vereeniging 51-100. Walburg Pers, 2007.
 • Bode, Peter de, et al. (red.) Sailing Letters Journaal I-V. Walburg Pers, 2007-2013.

Doorlopende digitale publicaties

Ben je van de media en heb je een vraag aan deze expert? Neem contact op met de persvoorlichter

Helen Johnson
Persvoorlichter
06 - 42 26 88 11