CLARIAH: betere beschikbaarheid digitale bronnen

CLARIAH is een samenwerking tussen grote wetenschappelijke instellingen, waaronder de KB. Samen ontwikkelen we bronnen en onderzoeksmiddelen voor de Digital Humanities (digitale geesteswetenschappen). We bieden deze bronnen en middelen aan onderzoekers en andere professionals aan en zorgen dat ze op een heldere en gebruiksvriendelijke manier gebruikt kunnen worden.

Wie werken samen in CLARIAH?

Binnen CLARIAH werken grote erfgoedpartijen en onderzoeksinstellingen (waaronder bijvoorbeeld het Instituut voor de Nederlandse Taal, de Universiteit Leiden en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) samen om de digitale collecties nog beter beschikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers kunnen op die manier de collecties van deze partijen en instellingen slimmer doorzoeken.

En de KB? Ook wij maken het mogelijk om al onze digitale collecties te doorzoeken. Zo hoeft niet elke pagina stuk voor stuk handmatig gelezen te worden. Onder andere de volgende KB- collega’s werken hier aan mee: Steven Claeyssens, Enno Meijers en Martijn Kleppe.
 

Wat maakt CLARIAH allemaal mogelijk?

Dankzij de samenwerking in CLARIAH kunnen wetenschappelijke onderzoekers makkelijker dan voorheen grote collecties doorzoeken. Zo krijgen onderzoekers toegang tot datasets, variërend van handgeschreven 17e-eeuwse teksten tot radio- en televisieopnamen en social media-berichten over actuele ontwikkelingen. Daarnaast kunnen onderzoekers software-applicaties gebruiken die het analyseren en beschrijven van datacollecties mogelijk maken. Tenslotte is er instructie en ondersteuning bij het gebruik van de bronnen en applicaties.

Krijg toegang tot bronnen via CLARIAH

Er zijn al veel bronnen beschikbaar via CLARIAH. Die kun je via het CLARIAH resources overview bereiken. Vanaf begin 2022 worden alle bronnen aangeboden via het nieuwe online platform Ineo.