De Leescoalitie: heel Nederland aan het lezen

Van het terugdringen van laaggeletterdheid tot aan het stimuleren van mensen om literatuur te lezen. De Leescoalitie en de KB werken samen om zo veel mogelijk mensen aan het lezen te krijgen. Op die manier kan iedereen goed meedoen in onze geletterde samenleving. We vertellen je graag meer over de Leescoalitie en de doelen van deze samenwerking. 

Organisaties in de Leescoalitie

In de Leescoalitie zitten: 

De samenwerking zorgt ervoor dat de organisaties hun activiteiten makkelijker uit kunnen voeren. Zo kan er bijvoorbeeld beter overlegd worden over het terugdringen van laaggeletterdheid. Ook maakt het samenwerken een vernieuwing in denken, beleid en activiteiten mogelijk. Denk hierbij aan het Leesoffensief: een dringend beroep op de Onderwijs- én Cultuurtak van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om samen een actief en inclusief leesbeleid neer te zetten. 

De rol van de KB in de Leescoalitie

Als partner in de Leescoalitie willen we zorgen dat meer mensen gaan lezen. En hier ook meer plezier aan beleven. Dit doen we door het aanbod in openbare bibliotheken voor iedereen toegankelijk te maken. Een aanbod dat iedereen veilig kan gebruiken, of iemand nu een beperking heeft of niet. We maken van openbare bibliotheken een toegankelijke plek, waar mensen die moeite hebben met lezen ook terecht kunnen voor advies over taalscholing. 

Ambities Leescoalitie: kinderen zonder leesachterstand en alle volwassenen geletterd

De eerste ambitie van de Leescoalitie is dat in 2025 geen enkel kind de school verlaat met een leesachterstand. Die ambitie wil de Leescoalitie waarmaken door voor 2025 deze 4 doelen te halen: 

  1. Alle ouders lezen iedere dag voor aan hun kinderen tot 12 jaar.  
  2. Alle ouders stimuleren hun kinderen om te lezen: ieder kind heeft (e-)boeken binnen handbereik en in ieder gezin is er iemand lid van de openbare (online) bibliotheek.  
  3. Alle onderwijzers en pedagogisch medewerkers hebben voldoende taalniveau, kennis en vaardigheden op gebied van taal en lezen.  
  4. Op alle scholen en kinderopvanginstellingen is er ruime en regelmatige aandacht voor het verbeteren van leesvaardigheid. 

De tweede ambitie is dat in 2025 alle volwassenen geletterd zijn of bezig zijn dat te worden. Dit wil de Leescoalitie bereiken door voor 2025 deze 5 doelen te halen: 

  1. De regering heeft een vast beleid om geletterdheid landelijk te stimuleren.  
  2. Alle gemeenten hebben beleid om laaggeletterden te helpen leren lezen.  
  3. Alle werkgevers hebben beleid dat laaggeletterde werknemers helpt beter te leren lezen.  
  4. Alle zorg- en welzijnsinstellingen kunnen laaggeletterden herkennen en doorverwijzen naar passende taalscholing.  
  5. Iedere volwassene bezoekt regelmatig een (digitale) boekhandel of openbare bibliotheek.