Stichting Lezen, netwerkpartner

Hoe zorg je ervoor dat kinderen plezier krijgen en houden in lezen? Welke partij in Nederland zet zich daarvoor in? Stichting Lezen is er om alle kinderen het plezier in lezen te laten ontdekken, zodat ze kunnen uitgroeien tot blijvende lezers.

Stichting Lezen wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) als ondersteunende lettereninstelling binnen de basisinfrastructuur cultuur (BIS). Stichting Lezen is voorzitter van de Leescoalitie, waarvan de KB een van de partners is.

De Leescoalitie is nauw betrokken bij het ingezette Leesoffensief van het ministerie van OCW, dat als doel heeft de leescultuur in Nederland verder te versterken. Verder werken Stichting Lezen en de KB samen aan het onderdeel ‘de geletterde samenleving’ uit de Netwerkagenda, waarmee bibliotheken zich de komende inzetten voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven van onze tijd.

BoekStart en de Bibliotheek op school

De KB en Stichting Lezen werken samen bij de leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school. BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor de allerkleinsten tussen 0 en 4 jaar, dat bestaat uit BoekStart voor baby’s, BoekStart in de kinderopvang en de Boekstartcoach. De Bibliotheek op school is er in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs (met name het vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs en op de pabo. Deze programma’s worden uitgevoerd door 90 procent van de lokale bibliotheken bij ruim 6.000 instellingen, zoals consultatiebureaus, kinderopvanglocaties en basis- en middelbare scholen.

Een steeds belangrijkere doelgroep van deze programma’s is het taalarme gezin. Stichting Lezen, de KB en Stichting Lezen en Schrijven werken samen om zoveel mogelijk kinderen en hun ouders/verzorgers te bereiken om de cyclus van laaggeletterdheid in de gezinnen te doorbreken. Dit gebeurt in het kader van het actieprogramma Tel mee met Taal van het kabinet.

Doorgaande leeslijn

Het centrale beleidsuitgangspunt van Stichting Lezen is de doorgaande leeslijn. Deze is bedoeld om kinderen te laten uitgroeien tot volwassenen die kunnen en willen lezen. BoekStart en de Bibliotheek op school geven praktische invulling aan de uitvoering van de doorgaande leeslijn. In de samenwerking tussen Stichting Lezen en de KB vormt de doorgaande leeslijn een belangrijke leidraad.

De rol van de KB bij BoekStart en de Bibliotheek op school

Binnen BoekStart en de Bibliotheek op school speelt de KB vooral een belangrijke rol in het beschikbaar maken van e-books en luisterboeken via de online Bibliotheek en Jeugdbibliotheek.nl. De leesconsulenten van de lokale bibliotheken brengen deze websites onder de aandacht van kinderopvanginstellingen en scholen. Verder is de KB betrokken bij onderzoek en monitoring van de programma’s. Ook besteedt KB via verschillende programma’s aandacht aan digitale geletterdheid.

Betrokken organisaties

Leescoalitie

Uitvoering BoekStart en de Bibliotheek op school