BoekStart

In het programma BoekStart moedigen we ouders/verzorgers aan om met hun baby’s en peuters te lezen. Thuis, in de bibliotheek en op de kinderopvang. De KB voert BoekStart samen met Stichting Lezen uit. Het programma bestaat sinds 2008 en loopt tot en met 2024.

Hoe BoekStart werkt

Bibliotheken hebben gratis BoekStart-koffertjes voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In dit koffertje zitten 2 babyboekjes en informatie over voorlezen aan baby’s. Ouders kunnen het koffertje ophalen bij de bibliotheek bij hen in de buurt met een waardebon die ze via de gemeente of het consultatiebureau krijgen. Met deze bon kunnen ze hun kind ook gratis lid maken van de bibliotheek. In de bibliotheek is een speciale BoekStarthoek waar ouder en kind samen een boekje kunnen lezen. Daar organiseert de bibliotheek ook activiteiten voor ouders/verzorgers en hun baby’s.

BoekStart in de kinderopvang

Ongeveer 85 procent van de lokale bibliotheken werkt samen met de kinderopvang. In totaal doen meer dan 3.000 kinderopvanglocaties mee aan het programma BoekStart in de kinderopvang. Bij deze locaties is een leesplek met boekjes voor jonge kinderen. Er is ook steeds meer aandacht voor digitale prentenboeken.

Daarnaast traint de bibliotheek de pedagogisch medewerkers op leesbevordering en het gebruik van boeken in de groep. Ook wordt per kinderopvanginstelling een voorleescoördinator aangesteld die (voor)lezen in het beleid meeneemt.

De BoekStartcoach

De BoekStartcoach is een bibliotheekmedewerker die getraind is om met name minder taalvaardige ouders te informeren over het belang van praten, zingen en lezen met baby’s. De Boekstartcoach is regelmatig aanwezig op consultatiebureaus en gaat daar het gesprek aan met de ouders, laat hen boekjes zien en nodigt de ouders uit in de bibliotheek in de buurt om het koffertje op te halen en de Boekstarthoek te bekijken.

De BoekStart-Voorleesapp

Ouders kunnen de BoekStart Voorleesapp downloaden. Deze app staat vol video’s over voorlezen, de nieuwste boekjes voor de kleinsten en veel voorleestips. De app is ook handig voor bibliothecarissen, medewerkers van de kinderopvang en de Jeugdgezondheidszorg.

Meer informatie vind je op de website van BoekStart voor professionals en BoekStart voor ouders.

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

BoekStart richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Dit doen we door ouders aan te moedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met boeken, (voor)lezen en de bibliotheek. Op deze manier bereiken we bijna de helft van de baby’s in Nederland.

Vergroting leesplezier en vermindering laaggeletterdheid

Met BoekStart willen we bijdragen aan meer leesplezier onder jonge kinderen. Onderzoek toont aan dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze op heel jonge leeftijd in aanraking komen met voorlezen, lezen en boeken. Ze vergroten hun woordenschat spelenderwijs, wat niet alleen de kans verkleint dat ze moeite krijgen met taal, maar ook bijdraagt aan meer leesplezier op latere leeftijd.

Samenwerking met Stichting Lezen

De KB voert BoekStart uit in samenwerking met Stichting Lezen. Stichting Lezen zorgt ervoor dat er een complete en effectieve aanpak van leesbevordering is voor kinderen en jongeren tot 20 jaar.

Samen met Stichting Lezen doet de KB het beleid en de coördinatie van het programma Kunst van Lezen, waar BoekStart onderdeel van is. Kunst van Lezen is het leesbevorderingsprogramma van het ministerie van OCW. Het ministerie van OCW financiert BoekStart.

Meer informatie

Adriaan Langendonk
Programmamanager BoekStart en de Bibliotheek op school