Caribisch Gebied

Wat houdt het project Caribisch Gebied in? En wat is de rol van de KB precies? In het project Caribisch Gebied werken de KB en de bibliotheken in het Caribisch deel van het Koninkrijk samen. Dat zijn de openbare bibliotheken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden), de openbare bibliotheek op Sint Maarten en de nationale bibliotheken van Aruba en Curaçao (de CAS-eilanden). Gezamenlijk proberen we het bibliotheekwerk op de eilanden te verbeteren.

Wat doet het project Caribisch Gebied?

In 2015 werd de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) ingevoerd. Hierin staat wat precies de taken zijn van een bibliotheek. De KB vervult een coördinerende rol bij de uitvoering van deze wet. We verzamelen en delen kennis, zetten landelijke projecten op en brengen bibliotheken met elkaar in contact.
Ook de bibliotheken op de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) werken samen met de KB. Hiervoor is het project Caribisch Gebied opgericht. Later zijn ook bibliotheken op Sint Maarten, Aruba en Curaçao hierbij aangesloten. Dit zijn aparte landen binnen het koninkrijk.

Voor wie is het project bedoeld?

Het project Caribisch Gebied is er om de bibliotheken in het Caribisch deel van het Koninkrijk te ondersteunen bij het uitvoeren van hun (wettelijke) taken. Het doel is de samenwerking te verbeteren en uit te breiden, zodat de bibliotheken de inwoners van de eilanden steeds beter van dienst kunnen zijn. Vanuit Nederland leverden openbare bibliotheken bijvoorbeeld boeken aan de eilanden.

We appreciate this wonderful gesture from our fellow libraries and librarians in the Netherlands

Queen Wilhelmina Library, Saba

Waar heeft het project Caribisch Gebied toe geleid?

Met het project willen de bibliotheken de inwoners van de eilanden steeds beter van dienst zijn.

Gezamenlijk hebben we de volgende dingen al bereikt:

  • Inwoners van de eilanden kregen toegang tot meer boeken, via de online Bibliotheek en door het aanvullen van de fysieke collectie. Openbare bibliotheken in Nederland hebben in het verleden bijvoorbeeld pallets met boeken naar de eilanden gestuurd. Dit vanwege de hoge kosten voor de eilanden voor het verschepen van boeken in kleine hoeveelheden. 
  • Inwoners van de eilanden kregen toegang tot Boekstart. Ook zijn we in overleg over het programma Bibliotheek op school
  • De bibliotheken kunnen aansluiten bij het zogeheten Leesoffensief, waarin jongeren gestimuleerd worden meer te lezen en ouders/verzorgers om meer voor te lezen aan hun kinderen. Bibliotheken die zich hierop willen richten kunnen subsidie aanvragen. 5 van de 6 betrokken bibliotheken hebben dit inmiddels gedaan en ook gekregen.

Daarnaast overleggen we met de nationale bibliotheken van Aruba en Curaçao over het behouden van erfgoed en het digitaal beschikbaar stellen daarvan.

De komende tijd onderzoeken we gezamenlijk hoe we de behoeften bij de bibliotheken het beste kunnen invullen met de kennis en ervaring die we hebben. Op korte en op lange termijn.
 

Met welke bibliotheken werkt de KB samen in het Caribisch gebied?

-    De Biblioteka Públiko Boneiru, Bonaire.
-    De Gertrude Judson Bicentennial Public Library, Sint-Eustatius.
-    De Queen Wilhelmina Library, Saba.
-    Biblioteca Nacional Aruba, Aruba.
-    Biblioteka Nashonal Kòrsou, Curaçao.
-     Philipsburg Jubilee Library, Sint Maarten.