Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Waar kun je terecht als je vragen hebt over hoe je websites van de overheid kunt gebruiken? Wat kun je doen als je moeite hebt om bijvoorbeeld een DigiD aan te vragen of een boete online te betalen? Wie informatie en hulp zoekt bij het omgaan met de (digitale) overheid, kan terecht bij lokale bibliotheken. Daar vind je een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) waar medewerkers je op weg helpen. De KB ondersteunt de bibliotheken om deze dienstverlening op lokaal niveau aan te bieden. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen digitaal kan meekomen.

  • Bibliotheekmedewerker helpt een klant bij het Informatiepunt Digitale Overheid.

Hoe werkt het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek?

Bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek kunnen mensen terecht als zij vragen hebben over bijvoorbeeld toeslagen, belastingen, DigiD, AOW, werk, uitkering, Donorregistratie, Coronacheck, rijbewijs en zorg. De medewerkers van het Informatiepunt helpen hen zoeken naar de juiste informatie op de sites van de overheid.

Heeft iemand persoonsgebonden vragen? Dan verwijzen de medewerkers door naar lokale partners. Denk hierbij aan sociaalraadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vak- en ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners van de gemeente en zorgkantoren. 

Voor wie is het Informatiepunt Digitale Overheid bedoeld?

Het Informatiepunt Digitale Overheid is er voor iedereen die vragen heeft over websites van de overheid. Bijvoorbeeld kwetsbare doelgroepen als ouderen, jongeren, laaggeletterden en nieuwe Nederlanders.

“Ik ben niet zo handig met de computer en al die overheidssites. Daarom ben ik zo blij dat er een plek in de buurt is waar iemand mij vriendelijk verder helpt. Dat geeft me een geruststellend gevoel.”

Waar draagt het Informatiepunt Digitale Overheid aan bij?

In Nederland zijn er ongeveer 4 miljoen mensen die niet digitaal vaardig genoeg zijn om mee te komen in de maatschappij. Het Informatiepunt Digitale Overheid draagt bij aan een digitaal inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen. Dankzij het IDO kunnen mensen op een laagdrempelige manier terecht voor hulp en informatie over de (digitale) overheid. 

Landelijke en lokale samenwerkingspartners

Het Informatiepunt Digitale Overheid is onderdeel van het programma Digitale Inclusie. In dit programma nemen 13 partijen deel uit het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD):

Lokale samenwerkingspartners in de uitvoering van het IDO

De openbare bibliotheken werken voor de uitvoering van het IDO samen met lokale partners. Hierbij gaat de bibliotheek te werk als wegwijzer en de lokale partner als hulpverlener. Als iemand het IDO een vraag stelt die persoonsgebonden is, dan kan de bibliotheek doorverwijzen naar een lokale partner. Denk bijvoorbeeld aan raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vak- en ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners van de gemeente en zorgkantoren.
 

Contactpersoon

Stephanie Kuijper