Hoe bewaart de KB haar digitale collecties? Wat doet het programma Nieuw e-Depot daarvoor? De KB wil alle digitale bestanden (gedigitaliseerd en born digital) duurzaam kunnen bewaren. We ontwikkelen een toekomstbestendige en flexibele infrastructuur voor het verwerken van digitale collecties. Daarvoor maken we het applicatielandschap en de technische infrastructuur eenvoudiger. Zo verbeteren we het beheer en behoud van de digitale collecties. 

Lange termijn bewaring en toegang

Voor het programma Nieuw e-Depot heeft de KB een nieuw systeem (Rosetta) aangekocht voor het beheer van de digitale collecties. Met dit systeem zorgen we ervoor dat digitaal materiaal authentiek en integer wordt opgeslagen en dat de toegankelijkheid op lange termijn gewaarborgd is. De KB gaat een overstap maken van bitpreservering naar functionele preservering. Dat betekent dat we bestanden om kunnen zetten naar nieuwe formaten. Zo kun je ervoor zorgen dat digitaal materiaal altijd toegankelijk blijft. 

CoreTrustSeal-certificaat

Het is voor de KB belangrijk dat het e-Depot betrouwbaar is. Daarvoor laten we ons regelmatig extern toetsen volgens internationale normen en standaarden. Een stap in de goede richting hebben we in 2021 gezet met het behalen van het CoreTrustSeal-certificaat. 

Het programma gaat over: 

  • Het vereenvoudigen van de IT-infrastructuur. 
  • Het kunnen migreren van de digitale bestanden en de metadata naar de nieuwe systemen.  
  • Het gebruiken van het OAIS-model en bijbehorende standaarden voor kwaliteitszorg voor het beheer en behoud van de digitale collecties. 

Duurzame toegang voor de digitale collecties

Dit programma levert een geheel vernieuwde omgeving op voor het opslaan van alle bestanden die onderdeel uitmaken van de digitale collecties van de KB. Daarnaast zullen de processen voor het verwerken van de digitale collecties zijn verbeterd. Al ons digitale materiaal blijft daardoor beschikbaar, voor nu en voor de toekomst. 

“We zijn erg onder de indruk van de mogelijkheden die het archiveringssysteem Rosetta ons biedt en hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we met deze oplossing onze ambities kunnen waarmaken.” 

Jeffrey van der Hoeven, hoofd Digitale Duurzame Toegang KB  

Flexibel voor nu en voor de toekomst

Om ons digitaal erfgoed voor iedereen in de toekomst toegankelijk te houden, zijn slimme oplossingen nodig. Digitale ontwikkelingen gaan heel snel. Je moet daarom kunnen inspelen op veranderingen. Met de juiste middelen en een flexibel systeem bereidt de KB zich voor op de toekomst. Op die manier blijft ons digitaal erfgoed voor iedereen toegankelijk. 

Wat bewaart de KB aan digitaal materiaal: 

  • Meer dan 1000 terabyte aan digitaal materiaal. Dat zijn meer dan een miljard bestanden en naar schatting meer dan 60 miljoen publicaties.  
  • Bij die 60 miljoen publicaties zitten zo’n 88.000 e-books. 
  • De KB archiveert Nederlandse websites. Dit zijn er inmiddels bijna 21.000. 

Meer informatie

Jeffrey van der Hoeven
Hoofd Digitale Duurzame Toegang