Bij voorkeur ontvangen we publicaties digitaal. Als dat niet mogelijk is, dan kun je fysieke publicaties deponeren via de post.

Wil je een digitale publicatie deponeren? Bekijk dan de pagina over digitale publicaties deponeren.

Wat kan ik deponeren?

Onder fysieke publicaties vallen onder andere boeken, rapporten, tijdschriften en kranten op papier of op een digitale gegevensdrager (cd of dvd). Alle te deponeren publicaties moeten voldoen aan de opnamecriteria van ons depot.

Zo werkt deponeren

We ontvangen fysieke publicaties graag via de post.

Ons postadres

Het postadres is afhankelijk van het soort publicatie dat je wilt deponeren.

Voor boeken:

Depot van Nederlandse Publicaties, Afd. Documentverwerking
Postbus 74
2501 AJ Den Haag

Voor periodieken als tijdschriften, kranten, jaarboeken:

Depot van Nederlandse Publicaties, Afd. Documentverwerking/abonnementen
Postbus 74
2501 AJ Den Haag

Na verzending

Bij boeken ontvangen we graag je contactgegevens. Als dit een eerste deponering is, kun je doorgeven welke gegevens op jou van toepassing zijn via dit registratieformulier voor het inzenden van pubicaties. Overige informatie over het boek, zoals auteursgegevens (met geboortejaar en doopnamen), kan per briefje worden toegevoegd. Hier is geen apart formulier meer voor.

Bij periodieke uitgaven ontvang je een verzoek om de volgende afleveringen ook via de post naar ons te sturen. Als een periodieke uitgave nog geen ISSN heeft, maar wel voldoet aan de opnamecriteria van het Depot van Nederlandse Publicaties, verstrekt het ISSN Centrum van de KB meteen een ISSN.

Vragen?

 Neem contact met ons op via @email.