Als uitgever in Nederland kun je bij de KB terecht voor duurzame opslag van je publicaties: van fictie tot non-fictie, van proza tot poëzie. Door een exemplaar van jouw publicatie(s) te deponeren, zorgen we er samen voor dat je werk vindbaar en toegankelijk blijft voor studie en onderzoek. We verzamelen en bewaren alle publicaties die in Nederland zijn uitgegeven als onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed in de collectie van het Depot van Nederlandse Publicaties.

Direct deponeren

Uitgevers via het CB

Uitgevers die via het Centraal Boekhuis (CB) werken kunnen zowel hun digitale publicaties als fysieke exemplaren via het CB laten versturen. Dit kan volledig automatisch via CB Online.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via @email.

Overige uitgevers

Voor het deponeren van digitale publicaties (e-books, monografieën en afleveringen van een tijdschrift of een ander periodiek): digitale publicaties deponeren.

Voor het deponeren van gedrukte werken en werk op een digitale gegevensdrager (cd of dvd): fysieke publicaties deponeren.

Zo werkt deponeren

Iedereen kan deponeren

In Nederland gevestigde uitgevers kunnen uitgaven deponeren bij de KB Om dubbel werk te voorkomen verzoeken we auteurs om hun uitgever te vragen om hun publicatie(s) te deponeren in plaats van dit zelf te doen.

Alle publicaties komen in aanmerking

In principe komen alle in Nederland uitgegeven publicaties, digitaal of gedrukt en ongeacht de taal van het werk, in aanmerking. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Zie hiervoor de opnamecriteria van het Depot van Nederlandse Publicaties. Twijfel je of jouw werk in aanmerking komt? Neem dan contact op met @email.

Focus op digitale inzameling van publicaties

We richten ons op digitale inzameling van publicaties. Dit betekent dat we in principe alleen nog fysieke exemplaren opnemen als er geen digitale verschijningsvorm beschikbaar is.

Voor handgedrukte boeken met een beperkte oplage, de zogenaamde bibliofiele uitgaven, kunstenaarsboeken, kinderboeken en poëzie bestaat een uitzondering. Voor deze titels stellen wij het zeer op prijs om, naast de eventuele digitale verschijningsvorm, ook de papieren vorm te ontvangen.

Gedeponeerde publicaties zijn niet openbaar toegankelijk

De KB heeft afspraken met de Mediafederatie over het opslaan van digitale publicaties. Tenzij met de uitgever anders is overeengekomen, kunnen gedeponeerde digitale publicaties alleen in de KB worden geraadpleegd door geautoriseerde KB-leden. De publicaties zijn dus niet online openbaar toegankelijk of voor iedereen opvraagbaar. Je kunt alle afspraken nalezen in onze regeling elektronisch depot KB onder aan de pagina. Wil je dat jouw publicatie wel online openbaar toegankelijk is? Dan kun je daar toestemming voor geven.

Vergoeding voor deponeren?

We geven geen vergoeding voor het deponeren van digitale publicaties. De tegenprestatie van de KB is dat wij je digitale publicaties ontsluiten door opname in de Nederlandse Bibliografie en duurzaam bewaren als archiefexemplaar in ons e-Depot.

In een enkel geval stuit het gratis afstaan van dure papieren publicaties op onoverkomelijke bezwaren. In dat geval kunnen we in overleg afspraken maken over aangepaste leveringsvoorwaarden. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via @email.

We stellen het bijzonder op prijs wanneer je van elke nieuwe publicatie 1 exemplaar gratis wilt afstaan aan de KB!