Bijeenkomst

Why digital heritage does not make us cry yet: de emotionele impact van digitaal erfgoed

Inhoudsblokken

Er zijn heel weinig goede voorbeelden van digitaal erfgoed met emotionele impact. Ondertussen ontwikkelt de technologie zich op zo’n manier dat een emotionele respons eenvoudiger opgewekt kan worden - door directer, interactiever en meeslepender te worden. Wees welkom op deze bijeenkomst gewijd aan het verkennen van de emotionele impact van digitaal erfgoed. 

Erfgoed in een digitale wereld

Erfgoed gaat niet alleen over artefacten; het gaat over mensen, cultuur en het recht om deel te nemen aan de rijkdom van onze gedeelde geschiedenis. In de digitaliserende maatschappij van vandaag moeten we nadenken over hoe we deze waarden kunnen behouden in het digitale domein. Er is veel werk verricht op het gebied van intellectuele impact (toegang tot cultureel erfgoed) en creatieve impact (hergebruik en digitale vaardigheden). Er wordt veel minder werk verricht op het gebied van emotionele impact - hoe kunnen we erfgoed op een betekenisvolle manier deel laten uitmaken van ons digitale leven?

In een enquête waarin gevraagd werd naar wat mensen willen met digitaal erfgoed, antwoordden mensen natuurlijk dat ze wilden zoeken en browsen. Maar meer nog dan dat, wilden ze erfgoed intens beleven. Het doel van deze middag is samen te onderzoeken hoe we deze uitdaging aan kunnen gaan. Lees hier een interview met dagvoorzitter Elsbeth Kwant waarin zij uitlegt waarom dit belangrijk is.

Programma

Dagvoorzitter: Elsbeth Kwant (KB)

  • 12.45 uur: Inloop
  • 13.00: Welkom
  • 13.05: Setting the Stage: de bredere context van erfgoed, technologie en toekomst
  • 13.30: Voorbeelden van emotionele impact in digitaal erfgoed
  • 14.30: Pauze
  • 15.00: Breakoutsessies voor discussie en het genereren van ideeën
  • 16:30: Afsluiting en netwerkborrel

Voor wie?

Het evenement is bedoeld voor collega’s van erfgoedinstellingen die zinvolle interacties en emotionele impact met erfgoed willen creëren, onderzoekers en studenten die gepassioneerd zijn over het bevorderen van kennis op het snijvlak van erfgoed en technologie, en technologiebedrijven die ondersteuning bieden voor immersieve technologie.

Dit evenement wordt georganiseerd door de KB, Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en SURF.